Om församlingen

Här hittar du kontaktuppgifter till personal och kyrkoråd, information om medlemskap och församlingens historia och framtid.

Personal

Här hittar du emailadresser och mobiltelefonnr till oss som jobbar på kyrkan.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I kyrkorådet ingår även församlingens kyrkoherde.

En person trycker fast bokstäver till ett veckoschema på en tavla.

Utredningar av verksamheter

Under ett antal år utreds verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet. Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter Svenska kyrkan har.