Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

När man ses på konfirmandträffar och läger pratar vi om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar vi på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Nästa grupp startar hösten 2019.

 

Kostnad
Att konfirmeras kostar ingenting men förutsättningen är att familjen är medlem i församlingen. Är ni inte medlem tecknas medlemskap vid anmälan.

Vid varje träff kommer vi att äta och fika och för detta betalar ni självkostnadspris 5 € elller 10 € per gâng; beroende pâ om det âr fika eller lunch. 

För lägret tillkommer en kostnad på max 350 €.
Detta ska täcka kost, logi och resa.

 

 

Om du är vuxen och vill konfirmeras är du mer än välkommen!
Det sker då enskilt eller i grupp med andra vuxna

 

För mer information och anmälan kontakta paris@svenskakyrkan.se
eller ring + 33 01 44 29 70 05.