Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation 2019-2020

Ungdomar födda 2005-2006, välkomna till konfirmation!

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

När man ses på konfirmandträffar och läger pratar vi om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar vi på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Nästa grupp startar hösten 2019.

Vi träffas ca en gång i månaden, oftast söndagar och vid några tillfällen bir det övernattning lördag -söndag. På söndagar börjar vi med att firma mässa kl 11 och håller på till kl 16. 

Konfirmationen kommer att äga rum i maj 2020 (datum kommer i september). 

Höstens datum är:

28-29 september (övernattning i kyrkan)

13 oktober

9-10 november (övernattning i kyrkan)

1 december

15 december

 

Kostnad
Att konfirmeras kostar ingenting men förutsättningen är att familjen är medlem i församlingen. Är ni inte medlem tecknas medlemskap vid anmälan.

Vid varje träff kommer vi att äta och fika och för detta betalar ni självkostnadspris 10€ per söndagsläsning, och 20 € för övernattning. Ev kan något inträde eller tåg/metrobiljett tillkomma.  

 

För mer information och anmälan kontakta bjorn.akerhage@svenskakyrkan.se
så fort som möjligt, dock senast den 16 september.