En person trycker fast bokstäver till ett veckoschema på en tavla.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utredningar av verksamheter

Under ett antal år utreds verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet. Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter Svenska kyrkan har.

Inte bara Svenska kyrkan i Paris verksamhet utreds, utan all Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. 

Uppdraget för utredningarna är detsamma för alla verksamheter i Svenska kyrkans utlandsverksamhet: att utreda förutsättningarna för Svenska kyrkans hållbara närvaro ur ett pastoralt perspektiv.

Utredningarna görs dels med hjälp av skrivet material om församlingarna, som exempelvis verksamhetsöversikter, församlingsordningar och församlingsinstruktioner. Det görs också fysiska besök hos församlingarna.

Här samlar vi länkar till aktuell information:

- generell information om utredningarna, samt länk till utredningen av Frankrike/Paris, på Svenska kyrkan i utlandets webbsida

- information på bloggen för Svenska kyrkan i utlandet