Foto: UHK

Svenska kyrkan i Wien

Svenska kyrkan i Wien är en öppen kristen gemenskap med lokal närhet och global omsorg, församlingen sträcker sig över Österrike - Tjeckien - Slovakien - Ungern!

Gudstjänstlivet i församlingen

Du vet väl att....vi finns på Instagram? svenskakyrkanwien - helt enkelt! 

Just nu på facebook....

Reklamplats!

Vill du också kunna visa ditt företag här, ta då kontakt med
Drottning Silvia församling wien@svenskakyrkan.at