Foto: Carl Anders Nilsson

Gudstjänster i Wien

Just nu firar de beoende i huset mässa, som ställföreträdare för hela vår församling. Här kommer vi informera om när vi firar gemensamma gudstjänster i vår igen.

För tillfället kan vi inte bjuda in till mässor på söndagar kl 11 och onsdagar kl 18. Vi som bor på Gentzgasse ber dessutom Laudes kl 9 och Sext kl 12.

Därefter kommer Kyrkans dörr kommer att vara tillgänglig för den som behöver en enskild stilla stund i vår kyrka. Anmäl helst ditt besök till kyrkoherden. Här kan du hålla dig informerad när vi öppnar för gemensamma gudstjänster igen.

Gudstjänsterna omgärdas av restriktioner eftersom säkerheten har hög prioritet. Om du vill besöka kyrkan, så hör helst av dig per mail eller telefon. Vi har förberett hygien- och säkerhetsaspekter för allas trygghet.

__________________________________
Vill du bidra till våra härliga kommande söndagar, efter ”Lock-Down”? Förutom att besöka kyrkan, kan du även vara med som Kyrkvärd eller Cafévärd - om du vill veta mer om det, kontakta vår kyrkoherde: Peter Styrman

MUSIKALISKT STÖD EFTERLYSES:
Behov och tillfälle finns för musikalisk och sånglig medverkan av alla slag. OM du vill bidra med detta så kontakta gärna kantorn Katharina på kantor@svenskakyrkan.at

VILL DU VÄNTA LITE?
Historiskt sett har kyrkan alltid mött kriser med att ställa sig inför Herrens ansikte, dvs fira gudstjänst på ett eller annat sätt. Under de krisintensiva veckorna har vi som bor i huset firat mässa varje söndag i Sala Terrena. Det är också en nödlösning som kyrkan känner till från tidigare stora kriser: När det undantagsvis finns de som inte kan komma till kyrkan är det andra som, så att säga, ber ställföreträdande även för dem. Så är det även i fortsättningen. Om du känner med dig att det är obekvämt att träffas, om du tillhör någon riskgrupp eller av annan anledning tycker det är obekvämt att komma så är det bättre att fortsätta stanna hemma och följa de svenskspråkiga gudstjänster vi rekommenderar här och i våra veckobrev.

Alternativ för hemmavid:

Svenskakyrkan.se finns en samling av digitala sändningar Här är länken.

Öjersjökyrkan utanför Partille sänder även gudstjänster över facebook live, det hittar du här.
Jonas Liljeqvist, en av våra tidigare kyrkoherdar ”strömmar” gudstjänst här: Björketorp (Rävlanda)

Vi rekommenderar även St Ansgar i Uppsala - se nedan för länkar.

Vårt eget kyrkorum är öppet för enskild bön och samtal med kyrkoherden. Som alltid - hjärtligt välkommen!

----------   

Välkommen till gudstjänst på Gentzgasse 10 Foto: Carl Anders Nilsson

Sankt Ansgar - kyrkan i Studentstaden Uppsala sänder och samlar sina gudstjänster som podar. Här kan du lyssna på de senaste gudstjänsterna: 
Ansgar - gudstjänster via hemsidan

Här kan du se hur du premunererar via t ex Itunes: Ansgar om Podradion eller över YouTube.

Din kyrkoherde Peter finns tillgänglig på telefon eller email om du vill prata eller fråga något om mässan och texterna.

St.Ansgar är, liksom Utlandskyrkan, en egen-finansierad Kyrka inom Svenska Kyrkan. På hemsidan hittar du även möjlighet att sjänka kollekt till församlingen.