Foto: Carl Anders Nilsson

Gudstjänster i Wien

Nyhet Ändrad

Vi firar vi gemensamma gudstjänster med barnens gudstjänst i vår kyrka varje söndag kl 11. På onsdagar kl 18 bjuder vi in till kvällsmässa.

Vi bjuder in till mässor på söndagar kl 11 och onsdagar kl 18 med få undantag (som annonseras här och i nyhetsbrevet). Vi som bor på Gentzgasse ber dessutom Laudes kl 9 och Sext kl 12.

Vi tar hänsyn till den rådande aktuella situationen för COVID-19, vid t ex psalm- eller liturgisk sång och firandet av nattvarden. Du behöver inte längre anmäla dig för gudstjänsten.

Under högmässan inbjuds även till Barnens gudstjänst.

Kyrkans dörr kommer att vara tillgänglig för den som behöver en enskild stilla stund i vår kyrka. Anmäl helst ditt besök till kyrkoherden. Här kan du hålla dig informerad när vi öppnar för gemensamma gudstjänster igen.

Om du vill besöka kyrkan, så hör helst av dig per %20kyrkoherden@svenskakyrkan.at eller telefon. Vi har förberett hygien- och säkerhetsaspekter för allas trygghet.

__________________________________
Vill du bidra till våra härliga kommande söndagar? Förutom att besöka kyrkan, kan du även vara med som Kyrkvärd eller Cafévärd - om du vill veta mer om det, kontakta vår kyrkoherde: Mailto:%20kyrkoherden@svenskakyrkan.at

MUSIKALISKT STÖD EFTERLYSES:
Behov och tillfälle finns för musikalisk och sånglig medverkan av alla slag. OM du vill bidra med detta så kontakta gärna kantorn %20kantor@svenskakyrkan.at på kantor@svenskakyrkan.at

VILL DU VÄNTA LITE?
Historiskt sett har kyrkan alltid mött kriser med att ställa sig inför Herrens ansikte, dvs fira gudstjänst på ett eller annat sätt. Under de krisintensiva veckorna har vi som bor i huset firat mässa varje söndag i Sala Terrena. Det är också en nödlösning som kyrkan känner till från tidigare stora kriser: När det undantagsvis finns de som inte kan komma till kyrkan är det andra som, så att säga, ber ställföreträdande även för dem. Så är det även i fortsättningen. Om du känner med dig att det är obekvämt att träffas, om du tillhör någon riskgrupp eller av annan anledning tycker det är obekvämt att komma så är det bättre att fortsätta stanna hemma och följa de svenskspråkiga gudstjänster vi rekommenderar här och i våra veckobrev.

Interiöra och exteriöra bilder på kyrkan i Wien

Söndagens text

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet.

Alternativ för hemmavid:

Svenskakyrkan.se finns en samling av digitala sändningar Här är länken.

Öjersjökyrkan utanför Partille sänder även gudstjänster över facebook live, det hittar du här.
Jonas Liljeqvist, en av våra tidigare kyrkoherdar ”strömmar” gudstjänst här: Björketorp (Rävlanda)

Vi rekommenderar även St Ansgar i Uppsala - se nedan för länkar.

Vårt eget kyrkorum är öppet för enskild bön och samtal med kyrkoherden. Som alltid - hjärtligt välkommen!

----------   

Välkommen till gudstjänst på Gentzgasse 10 Foto: Carl Anders Nilsson

Sankt Ansgar - kyrkan i Studentstaden Uppsala sänder och samlar sina gudstjänster som podar. Här kan du lyssna på de senaste gudstjänsterna: 
Ansgar - gudstjänster via hemsidan

Här kan du se hur du premunererar via t ex Itunes: Ansgar om Podradion eller över YouTube.

Din kyrkoherde Peter finns tillgänglig på telefon eller email om du vill prata eller fråga något om mässan och texterna.

St.Ansgar är, liksom Utlandskyrkan, en egen-finansierad Kyrka inom Svenska Kyrkan. På hemsidan hittar du även möjlighet att sjänka kollekt till församlingen.