Foto: Carl Anders Nilsson

Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om församlingens Kyrkoråd!

Kommande Kyrkorådsmöten 
Kyrkorådet sammanträder en tisdag i månaden: 
Datumet för nästa kyrkoråd beslutas alltid formellt på föregående möte (ändringar kan alltså förekomma).

Protokoll
Protokollet från senaste Kyrkorådssammanträdet hängs upp vid caféet. 

Som medlem får du gärna ta del av protokoll från tidigare stämmor och kyrkoråd. Tidigare protokoll finns samlade på kontoret i kyrkan, var vänlig kontakta personalen för mer info.

Ditt Kyrkoråd 2023/2024:
Vid höststämman 2023 valdes ett nytt kyrkoråd.

Ordinarie ledamöter:
Peter Ahlfont (Ordförande)
Peter Styrman (Kyrkoherde)
Mats Lundin (vice Ordförande) 
Sofia Hjertonsson (Sekreterare)
Ulf Karlsson (vice Sekreterare)
Cecilia Winkler (Kassör)
Agneta Waneck (vice Kassör)
Joakim Nilsson (ledamot)
Jakob Martinsson (ledamot)

Församlingens valda revisorer:
Jonas Pettersson
Mats Eklund

Valberedningen består av Anders Rosengren och Herbert Winopal