Svenska kyrkan i Wien

Prata med oss

Till innehållet

Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om församlingens Kyrkoråd!


 

Kommande Kyrkorådsmöten 
För 2017 är kyrkorådssammanträden planerade tredje tisdagen i månaden: 
Datumet för nästa kyrkoråd beslutas alltid formellt på föregående möte (ändringar kan alltså förekomma).

Protokoll
Protokollet från senaste Kyrkoråds-sammanträdet hittar du i filerna nedan. Protokoll från kyrkstämman finns också att läsa här så snart det är färdigt.

Som medlem får du gärna ta del av protokoll från tidigare stämmor och kyrkoråd. Tidigare protokoll finns samlade på kontoret i kyrkan, var vänlig kontakta personalen för mer info.

Ditt Kyrkoråd 2016/2017:
Vid höststämman 2016 valdes ett nytt kyrkoråd.

Ordförande: Peter Ahlfont
Vice Ordf: Ulf Karlsson
Sekreterare: Isabelle Schlyter
Vice Sekr: Anders Nilsson
Kassör: Cecilia Winkler 
Vice Kassör: Gudrun Zinke
Kyrkoherde: Maria Scharffenberg
Ledamot: Jeannette Bergström
Ledamot: Christian Jelinek
Ersättare: Anita Kager
Ersättare: Anders Rosengren
Ersättare: Catharina Stenström Langelaar
Ersättare: Agneta Waneck

Valberedningen består av Ingela Johansson, Herbert Winopal samt Pär Scharffenberg Livbom