Foto: Carl Anders Nilsson

Organisation

Här hittar ni information om organisationen i församlingen!

Församlingsordning

Församlingensordningen är våra stadgar, de är godkända av Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Visby Stift. Längst ner hittar du församlingsordningen att ladda ner.
Kyrkoråd och Kyrkoherden har även avslutat arbetet med en församlingsinstruktion som har lagts fram för Visby Stift och Utlandskyrkan.