Foto: Carl Anders Nilsson

Organisation

Här hittar ni information om organisationen i församlingen!

Församlingsordning

Församlingensordningen är våra stadgar, de är godkända av Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Visby Stift. Längst ner hittar du församlingsordningen att ladda ner.
Kyrkoråd och Kyrkoherden har även avslutat arbetet med en församlingsinstruktion som har lagts fram för Visby Stift och Utlandskyrkan. 

Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om församlingens Kyrkoråd!

Ordförande klubba

Höststämma

med val till kyrkorådet