Svenska kyrkan i Wien

Prata med oss

Till innehållet

Organisation

Här hittar ni information om organisationen i församlingen!


Församlingsordning

Församlingensordningen är våra stadgar, de är godkända av Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Visby Stift. Längst ner hittar du en länk om du vill ladda ner församlingsordningen. Kyrkoråd och Kyrkoherden har även påbörjat arbetet med en församlingsinstruktion. 

 Länk till församlingsordningen.