Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation

Här hittar ni information om organisationen i församlingen!

Församlingsordning

Församlingensordningen är våra stadgar, de är godkända av Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Visby Stift. Längst ner hittar du en länk om du vill ladda ner församlingsordningen. Kyrkoråd och Kyrkoherden har även påbörjat arbetet med en församlingsinstruktion. 

 Länk till församlingsordningen.