Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation

Här hittar ni information om organisationen i församlingen!

Församlingsordning

Församlingensordningen är våra stadgar, de är godkända av Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Visby Stift. Längst ner hittar du församlingsordningen att ladda ner.
Kyrkoråd och Kyrkoherden har även avslutat arbetet med en församlingsinstruktion som har lagts fram för Visby Stift och Utlandskyrkan.