Flera ord sammanflätade till formen av ett hjärta
Foto: Vera Kratochvil: Welcome Heart Blue

Diakoni

- det handlar om att ta hand om varandra

Ordet Diakoni kommer från grekiskan har med att betjäna varandra att göra. I Sverige har Svenska kyrkan många anställda diakoner, människor som är beredda att ge en hjälpande hand till behövande i församlingen. Det kan vara fråga om besök vid sjukbädd, i sorgehus, eller helt enkelt för att lindra ensamhet. Vissa församlingar kan också erbjuda socialt stöd som hjälp att handla, ekonomiska bidrag eller andra välgörenhetsaktioner.

En utlandsförsamling som vår har ingen anställd diakon. Uppdraget att finnas till för andra finns ändå kvar. Kyrkorådet har därför bestämt att försöka inleda ett samarbete med Altkatolische Kirche när det gäller diakoni. Detta är helt i sin linda och vi får se vad samarbetet kommer att utmynna i.
Detta eventuella samarbete utesluter inte att vi, som församling, måste vara beredda att ta ansvar. Kyrkorådet har utsett Johan Pihl till ansvarig för vår diakonala inriktning. Det betyder inte att han skall göra allt själv; det är ett ansvar som vi måste dela inom församlingen. Kanske är det så att du har lite tid eller något annat att ge för att församlingens diakonala liv skall utvecklas. Ta gärna kontakt med Johan och diskutera den saken. 
Det går bra att maila: diakoni@svenskakyrkan.at eller ringa +43 699 18 64 73 17

Diakoni - Kontakt

Johan Pihl - kontaktperson

Email: diakoni@svenskakyrkan.at 
Telefon: +43.699.18647317