Svenska kyrkans kör och Instrumentalister efter Bach kantat
Foto: Anders Nilsson

Vuxenkör

Välkomna att sjunga hos oss och att delta i högtider, gudstjänster och konserter. Kören har en blandad repertoar.

Körsång är en folkrörelse! Inte minst när man bor utomlands ger det en speciell känsla att få sjunga på sitt eget modersmål. Från kyrkomusik och gospel till jazz och visor. Det händer förstås att vi sjunger på andra språk emellanåt men huvudsakligen på svenska.

Kören medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider så som lucia, Valborg och nationaldagsfirande.

Att sjunga tillsammans med andra är både roligt och utvecklande på flera plan. Det händer att vi även hittar på andra saker tillsammans.
Kören övar på onsdagar kl. 19.00-21.00
i kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.
Låter det här som något för dig? Vi tar emot folk i alla stämmor!

Välkomna att kontakta våra kyrkomusiker!

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke, Kantor/Assistent, Körledare och musiker.
Tel: 0699-19477215 (auch Deutsch sprechend)
Mail: kantor@svenskakyrkan.at