Församlingsgemenskap inne på innergården Gentzgasse
Foto: C.A.N. Photography / Anders Nilsson

Medlemskap

För att församlingen i Wien ska kunna verka som en kristen gemenskap inom den världsvida kyrkan, och på församlingens andra orter, behövs Din närvaro, Dina frivilliga insatser i olika sammanhang och Ditt ekonomiska stöd.

Svenska kyrkan i Wien är en samlingsplats för svenskar och andra intresserade, utan våra medlemmar är vi ingenting.

Varför ska jag betala medlemsavgift till Svenska kyrkan i Wien?
• för att Du vill ha kvar en Svensk kyrka i Wien
• för att Du vill kunna vigas (välsignelse över äktenskap) och döpa dina barn.
• för att Du vill ha någonstans att ty dig i livets "gränssituationer": födelse, död, sorg och förtvivlan
• för att finna gemenskap, bl.a. genom att vi firar påsk, midsommar, lucia och andra högtider tillsammans.
• för att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt
• för att Du behövs, och vårt starkaste behov är just att behövas. Vi behöver Dig!
 
Det finns två olika sätt att stödja församlingen ekonomiskt:

1)   Kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)
Du som betalar kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)  i Österrike kan istället låta bidraget gå direkt till Svenska kyrkan i Wien. Genom vårt avtal med den Evangeliska kyrkan A.B. i  Österrike är detta möjligt. Vi meddelar ditt Kirchenbeitragsstelle omgående när du betalat till oss. 
Gör så här: Betala in ditt bidrag till oss. Skriv tydligt ditt namn, var du bor och ditt Kirchenbeitragnummer. Vi meddelar därefter din Österrikiska församling att du har betalt ditt bidrag.

2)   Församlingsbidrag
Du som inte betalar Kirchenbeitrag i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja Svenska kyrkan i Wien genom att betala ett församlingsbidrag till oss. Bidraget är:
€ 150 Familj (två vuxna + ev. barn) 
€ 80 Vuxen
€ 50 Pensionär
€ 20 Studerande / arbetssökande.
(Höjt belopp beslutat på höststämman 2023) 


KYRKANS BANKKONTO ÄR: 
IBAN: AT741100002413387800.
BIC: BKAUATWW

Att vara kyrka och församling kan innebära så många olika saker men vi får aldrig glömma varför vi finns till.
Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Kyrkoskatten är avdragsgill upp till ett belopp på 400€ i deklarationen (Einkommensteuererklärung). Kyrkoskattsinbetalningar ska anmälas elektroniskt av mottagaren till Finanzamt. Tyvärr har vi i vår lilla församling ingen möjlighet att anmäla inbetalningen elektronisk till respektive Finanzamt. När du deklarerar i Österrike kan du dock lägga till beloppet du har betalat in till Svenska kyrkan i Wien i formuläret L1d (under punkten 4.2).

Fyll i formuläret här nedan och klicka sedan på skicka. Medlemskapet börjar gälla först när inbetalningen är gjord och gäller då i ett år framåt från inbetalningsdatumet.

Du som inte betalar Kirchenbeitrag i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja Svenska kyrkan i Wien genom att betala ett församlingsbidrag till oss och är gällande för ett år från inbetalningsdatum. Bidraget är:

Ni är hjärtligt välkommen in i församlingsgemenskapen.