Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Wien Besöks- och postadress: Gentzgasse 10, AT-1180 Wien Telefon: +43(1)4796517 E-post till Svenska kyrkan i Wien

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medlemskap

För att församlingen i Wien ska kunna verka som en kristen gemenskap inom den världsvida kyrkan, behövs Din närvaro, Dina frivilliga insatser i olika sammanhang och Ditt ekonomiska stöd.

Svenska kyrkan i Wien är en samlingsplats för svenskar och andra intresserade, utan våra medlemmar är vi ingenting.

Varför ska jag betala medlemsavgift till Svenska kyrkan i Wien?
• för att Du vill ha kvar en Svensk kyrka i Wien
• för att Du vill kunna vigas och döpa dina barn.
• för att Du vill ha någonstans att ty dig i livets "gränssituationer": födelse, död, sorg och förtvivlan
• för att finna gemenskap, bl.a. genom att vi firar påsk, midsommar, lucia och andra högtider tillsammans.
• för att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt
• för att Du behövs, och vårt starkaste behov är just att behövas. Vi behöver Dig!
 
Det finns två olika sätt att stödja församlingen ekonomiskt:

1)   Kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)
Du som betalar kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)  i Österrike kan istället låta bidraget gå direkt till Svenska kyrkan i Wien. Genom vårt avtal med den Evangeliska kyrkan A.B. i  Österrike är detta möjligt. Vi meddelar ditt Kirchenbeitragsstelle omgående när du betalat till oss. Och du vet väl att det från och med 2009 numera är avdragsgillt med hela 400 € i självdeklarationen (Einkommensteuererklärung).
Gör så här: Betala in ditt bidrag till oss. Skriv tydligt ditt namn, var du bor och ditt Kirchenbeitragnummer. Vi meddelar därefter din Österrikiska församling att du har betalt ditt bidrag.

2)   Församlingsbidrag - OBS!! Från 2013 sänkta belopp!!
Du som inte betalar Kirchenbeitrag i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja Svenska kyrkan i Wien genom att betala ett församlingsbidrag till oss. Bidraget är:
€ 120 Familj (två vuxna + ev. barn) 
€ 60 Vuxen
€ 40 Pensionär
€ 10 Studerande / arbetssökande.
 
KYRKANS BANKKONTO ÄR: 
IBAN: AT741100002413387800.
BIC: BKAUATWW

Att vara kyrka och församling kan innebära så många olika saker men vi får aldrig glömma varför vi finns till.
Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Fyll i formuläret här nedan och klicka sedan på skicka. Medlemskapet börjar gälla först när inbetalningen är gjord och gäller då i ett år framåt från inbetalningsdatumet.

Du som inte betalar Kirchenbeitrag i Österrike, eller du som betalar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja Svenska kyrkan i Wien genom att betala ett församlingsbidrag till oss och är gällande för ett år från inbetalningsdatum. Bidraget är:

Ni är hjärtligt välkommen in i församlingsgemenskapen.