Ordförande klubba
Foto: Magnus Aronson /IKON

Höststämma

med val till kyrkorådet

Kyrkostämman!

Stämman är församlingens högsta beslutande organ.
Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor.

Röstberättigad på stämman är den som är medlem i Svenska kyrkan i Wien.
Medlem blir man genom att betala medlemsavgift eller kyrkoskatt.

Vid höststämman redovisas budget för året och ledamoter till kyrkorådet vals.

Dagordning hängs ut på kyrkan senast två veckor före stämman.

Normalt sett hålls stämman efter en högmässa på en söndag i Oktober.
Plats: Gentzgasse 10. För kommande stämma se nedan.

Bli Medlem

HÖSTSTÄMMA 2022 hålls 16. Oktober efter gudstjänsten - ca 12.30

Protokollen från kyrkstämmorna kan du som medlem ta del av. Kontakta personalen, så hjälper de dig vidare i pärmarna!