Svenska kyrkan i Wien

Prata med oss

Till innehållet

Kyrkostämma

Vad är kyrkostämma?


Kyrkostämman!

Stämman är församlingens högsta beslutande organ.
Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor.

Röstberättigad på stämman är den som är medlem i Svenska kyrkan i Wien.
Medlem blir man genom att betala medlemsavgift eller kyrkoskatt.

Bli Medlem