Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Höststämma

21 Oktober med val till kyrkorådet

Kyrkostämman!

Stämman är församlingens högsta beslutande organ.
Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor.

Röstberättigad på stämman är den som är medlem i Svenska kyrkan i Wien.
Medlem blir man genom att betala medlemsavgift eller kyrkoskatt.

Vid höststämman redovisas budget för 2019 och ledamoter till kyrkorådet vals.

Dagordning hängs ut på kyrkan senast två veckor före stämman.

Tid: Söndagen den 21:e Oktober 2018 efter Gudstjänsten kl.11.00 (= start
för stämman ca. kl 12.30)
Plats: Gentzgasse 10

Bli Medlem