Foto: uHK

Kontakt

Här finner ni personalen i Svenska kyrkan Drottning Silvias församling!

Kyrkoherde

Peter Styrman

Peter Styrman

Svenska kyrkan i Wien

Kyrkoherde

Mer om Peter Styrman

Kyrkoherde

Assistent / Kantor

Katharina Hieke

Katharina Hieke

Svenska kyrkan i Wien

Kantor

Mer om Katharina Hieke

Kyrkomusiker/Assistent

Volontär

Anna Waldén

Mer om Anna Waldén

Volontär 2020/2021