Foto: Ulf Karlsson

Wienbladet

Vi jobbar redan med första Wienbladet för 2021. Här kan du läsa de flesta tidigare nummer. Gratis!

Vill du ha Wienbladet per post eller per mail?
Maila oss på Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in dig i vårt register. (Vårt Wienblads-register används endast i detta syfte och ges inte vidare till andra parter.)

Om din adress finns med i vårt register, så skall ett tryckt häfte ha kommit hem i brevlådan.

Om du bor i Österrike (eller grannländer) och gärna vill ha ett tryckt exemplar
- skicka din adress till Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in din adress för nästa utskick.

Om du uppskattar Wienbladet och församlingens arbete - stöd oss gärna genom att bli medlem - se mer under "Medlemskap" eller genom en gåva. 

wienblads-kommitté

Om du har idéer eller vill bidra med en artikel till kommande utgåvor, eller vill annonsera, tag i så fall kontakt med antingen:
Cecilia Winkler eller
Johan Pihl