Foto: Ulf Karlsson

Wienbladet

Wienbladet nummer 2 för året har kommit ut! Läs om musikerfamiljen Langelaar och vad som händer och hänt under året. Här kan du även läsa de flesta tidigare nummer. God journalistik utan kostnad.

Vill du ha Wienbladet per post eller per mail?
Maila oss på Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in dig i vårt register. (Vårt Wienblads-register används endast i detta syfte och ges inte vidare till andra parter.)

Om din adress finns med i vårt register, så skall ett tryckt häfte ha kommit hem i brevlådan.

Om du bor i Österrike (eller grannländer) och gärna vill ha ett tryckt exemplar
- skicka din adress till Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in din adress för nästa utskick.

Om du uppskattar Wienbladet och församlingens arbete - stöd oss gärna genom att bli medlem - se mer under "Medlemskap" eller genom en gåva. 

Tycker Du att det är spännande att skriva eller arbeta med layout: Kontakta Wienblads-Kommitén eller wien@svenskakyrkan.at om du vill vara med!

wienblads-kommitté

Om du har idéer eller vill bidra med en artikel till kommande utgåvor, eller vill annonsera, tag i så fall kontakt med antingen:
Cecilia Winkler eller
Johan Pihl