Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Wienbladet

Wienbladet startar upp hösten. Läs ett avslöjande porträtt om en norsk-österrikisk sängerknabe! Nr 2. 2019 finns nu att läsa!

Vill du ha Wienbladet per post eller per mail?
Maila oss på Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in dig i vårt register. (Vårt Wienblads-register används endast i detta syfte och ges inte vidare till andra parter.)

Om din adress finns med i vårt register, så skall ett tryckt häfte ha kommit hem i brevlådan.

Om du bor i Österrike (eller grannländer) och gärna vill ha ett tryckt exemplar
- skicka din adress till Svenska kyrkan i Wien så lägger vi in din adress för nästa utskick.

Om du uppskattar Wienbladet och församlingens arbete - stöd oss gärna genom att bli medlem - se mer under "Medlemskap" eller genom en gåva. 

wienblads-kommitté

Om du har idéer eller vill bidra med en artikel till kommande utgåvor, eller vill annonsera, tag i så fall kontakt med antingen:
Cecilia Winkler eller
Jeannette Bergström