Invigningen av "Sweden House" Ambassaden och OSSE i Wien 2015
Foto: CAN Photografy / Anders Nilsson

Sjunga i kör

Att sjunga i kör kan bli en upplevelse för livet. Så varför inte pröva!

Svenska kyrkans (vuxen-)kör tar emot sångare i alla stämmor. Det är inte absolut nödvändigt att du läser noter. Viktigast är att du tycker om att sjunga!  

Rep-tider är Onsdag kl 19 -21. Från ca kl 18:30  finns möjlighet till enkel fika. Körledare är Katharina Hieke, Kantor.

Kören medverkar vid flera tillfällen och i december har vi flera jul- och lucia-framträdanden. bl a vid Julmarknaden  8:e December.

Att sjunga i kör med andra är både roligt och utvecklande på flera plan – musikaliskt såväl som socialt.

I vår församling finns körer som passar både tjejer och killar, barn och vuxna.
Har du frågor eller vill anmäla intresse till någon av våra körer?

Välkommen att kontakta oss!

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke, Kantor/Assistent, Körledare och musiker.
Tel: 0699-19477215 (auch Deutsch sprechend)
Mail: kantor@svenskakyrkan.at