Invigningen av "Sweden House" Ambassaden och OSSE i Wien 2015
Foto: CAN Photografy / Anders Nilsson

Sjunga i kör

Att sjunga i kör kan bli en upplevelse för livet. Så varför inte pröva!

Svenska kyrkans (vuxen-)kör tar emot sångare i alla stämmor. Det är inte absolut nödvändigt att du läser noter. Viktigast är att du tycker om att sjunga!  

Rep-tider är Onsdag kl 19 -21. Körledare är Katharina Hieke, Kantor.

Kören medverkar vid flera tillfällen, t ex vid påsk, valborg och nationaldag. I december har vi flera jul- och lucia-framträdanden.

Att sjunga i kör med andra är både roligt och utvecklande på flera plan – musikaliskt såväl som socialt.

I vår församling finns körer som passar både tjejer och killar, barn och vuxna.
Har du frågor eller vill anmäla intresse till någon av våra körer?

Välkommen att kontakta oss!

Barnkören uppträder i kyrkan på Gentzgasse Wien

Tonprickarna!

Barnkören för oss från 6 år och uppåt. När? Söndagar kl. 12.30

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke, Kantor/Assistent, Körledare och musiker.
Tel: 0699-19477215 (auch Deutsch sprechend)
Mail: kantor@svenskakyrkan.at