Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjunga i kör

Att sjunga i kör kan bli en upplevelse för livet. Så varför inte pröva!

Kören övar för vårens projekt och högtider.
Körledare är Katharina Hieke, Kantor

Rep-tider är Onsdag kl 19:00. Från ca kl 18:30  finns möjlighet till enkel fika.

Att sjunga i kör med andra är både roligt och utvecklande på flera plan – musikaliskt såväl som socialt.

I vår församling finns körer som passar både tjejer och killar, barn och vuxna.
Just nu hoppas vi att många sopraner och altar, men även herrar, vill dela den härliga upplevelsen att sjunga i kör! 

Har du frågor eller vill anmäla intresse till någon av våra körer?

Välkommen att kontakta oss!

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke tillträder som Kantor/Assistent 14/11 2018. Vid intresse för körerna, kontakta Peter Styrman eller mail nedan.  
Musiker vikarierar i gudstjänster, vid förrättningar och vid olika evenemang.  
Tel: 0699-19477215 (från 14/11)
Mail: Svenska Kyrkan i Wien