Dop, vigsel, begravning

Kort om dop, vigsel och begravning

Dop

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand…"(Psaltaren 139:5)  Dopet är en välkomstgudstjänst där vi får lyfta fram våra barn och låta henne/honom fogas in i livets gudsgemenskap. Det är också ett sätt för föräldrarna att visa sin kärlek och glädje och en önskan om att trygghet och livets goda ska följa barnet genom livet. Att leva i sitt dop är att bära en osynlig skatt djupt i sitt hjärta om att alltid vara innesluten i Guds befriande kärlek och att Kristus vandrar nära genom Livet.

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.

Här kan du läsa mer om Dopet

Vigsel

Någon har sagt att i den som älskar har Guds ande stigit ner, i den som älskar får Guds ansikte konturer…   I partnerskap och äktenskap bekräftar vi varandras kärlek och vilja att leva tillsammans i lust och i nöd och ber om Guds välsignelse i den fortsatta vandringen som flätas samman ytterligare av äktenskapets band.

Vigsellagstiftningen varierar från olika länder och Svenska Kyrkan i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien har ingen vigselrätt. Vi erbjuder välsignelse över borgligt ingånget äktenskap. Det innebär att ni först gifter er borgligt och sedan välsignas detta i kyrkan eller på den plats som ni har valt.

Grundpriset är 400 Euro. För vigsel utanför Wien tillkommer reseersättning och eventuella övernattningskostnader.

Här kan du läsa mer om Vigsel generellt 

Begravning

Gud bär livet och evigheten i sin famn och begravningen är en gudstjänst där vi får möjlighet att säga farväl och sörja tillsammans med andra.
Begravningsgudstjänst (enligt Svenska kyrkans ordning) kan ske för den som tillhör Svenska kyrkan. Av praktiska skäl kan begravningsgudstjänst ej ske i kyrksalen på Gentzgasse 10. Däremot kan vi erbjuda minnesgudstjänst i kyrkans lokaler.

Här kan du läsa mer om Begraving.

För mer information, vänligen tag kontakt med kyrkoherden.

Kontaktuppgift / kyrkoherden

Kyrkoherde: Peter Styrman 
Mobil: +43.699.19477205
Mail: kyrkoherden@svenskakyrkan.at

Jourhavande präst i Sverige: Se länk allra längst ner på sidan.