Mingelbild från Valborgs firandet 2016
Foto: Anders Nilsson

Verksamheter

Tillsammans skapar vi en levande församling med plats för alla

Allt från småbarnsträffar för de allra minsta till Seniorträffar.
Frivilliga och personal bär och leder verksamheten tillsammans. I gemenskap skapar vi en levande, växande kyrka.
Saknar du något?
Är det något du tycker att kyrkan borde göra eller något du vill göra?

Hör gärna av er till församlingen wien@svenskakyrkan.se
Man kan också använda sig av denna länk nedan för att anmäla sig:
Länk till webbformulär anmälan!