Svenska kyrkan i Wien

Prata med oss

Till innehållet

Verksamheter

Tillsammans skapar vi en levande församling


Församlingen vill erbjuda ett rikt urval av verksamheter för alla åldrar.

Allt från småbarnsträffar för de allra minsta till Seniorträffar.
Frivilliga och personal bär och leder verksamheten tillsammans. I gemenskap skapar vi en levande, växande kyrka.
Saknar du något? Är det något du tycker att kyrkan borde göra eller något du vill göra?
Hör av dig till Kyrkorådet eller Personalen!