Toronto Skyline
Foto: Cia Leander

Svenska kyrkan i Toronto

Välkommen! Svenska kyrkan i Toronto är en mötesplats för både bofasta och besökande svenskar. Här kan du fira gudstjänst, träffa nya och gamla vänner över en fika.

Vi välkomnar Anders och Inger Fehn till vår församling. Anders når du på telefon 416-951-0870

Vi söker någon frivillig att ta över arbetet med hemsidan och sociala medier. Vår webansvarige väljer nu att avgå från kyrkkorådet efter sex år och med det ansvaret för hemsidan och sociala medier.

Arbetet innebär att uppdatera hemsidan, hjälp och uppbackning av hemsidan fås genom kansliet i Uppsala, facebook, twitter och vår youtubekanal. 

Att vara medlem i olika facebookgrupper som ger stöd och information i arbetet. 

 Kontakta vår ordförande Solveig Lalla för mer information.