Kyrkorådet

Kyrkorådet består av förtroendevalda medlemmar som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för församlingen. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som är vigda till präst eller diakon del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.
I kyrkoordningen står det i 4 kap §2 ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkorådet utses av Kyrkstämman där alla medlemmar i församlingen har rösträtt.

Vill Du vara med i Kyrkorådet? Känner du någon som du tycker skulle vara med? Kontakta Valberedningen på toronto@svenskakyrkan.se

 

 

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon