Toronto och Svenska kyrkan i Norges förtroendevalda på trappan utanför Agricola.
Foto: Cia Leander

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det förtroendevalda organ som leder den enskilda församlingens andliga arbete och som allmänt leder församlingens övriga verksamhet.

Kyrkorådet

 • Ordförande: Solveig Lalla
  solveig.lalla46@gmail.com
  (416) 483-3921
 • Sekreterare: Claes Holmquist
  (416) 496 7907
  Epost till Claes
 • Kassör: Anne-Marie Johansson
  (416) 299 4575
  Epost till Anne-Marie
 • Ledamöter: Birgitta Baum, Inger Bengtsson, Elisabeth Claesson, Christina Keighren, Linda Kukk, Arja-Maria Lindfors, Caroline Tsilkas, Erik Wiersma, Marie Agay.

 

 

Toronto och Svenska kyrkan i Norges förtroendevalda på trappan utanför Agricola.
Förtroendevalda från Svenska kyrkan i Toronto och Norge. Foto: Cia Leander