Foto: Magnus Aronsson/IKON

Sockenbud

En gammal tradition för dig som inte kan komma till gudstjänsten

Du som är sjuk eller av andra anledningar inte kan ta dig till kyrkan kan kontakta prästen för hembesök med nattvard. Det innebär att prästen tar med sig sockenbudstyget (en mindre nattvardsservis) och kommer hem till dig. På så sätt blir du del av församlingens gudstjänstfirande trots att du tillfälligtvis inte kan komma till kyrkan. Önskar du hembesök med sockenbud vänligen kontakta kansliet.