Agricola
Foto: Anders Runesson

Kyrkonytt

Kyrkonytt är församlingstidning för Svenska kyrkan Toronto

Tänk på miljön och läs Kyrkonytt på nätet. Kontakta toronto@svenskakyrkan.se om ditt val så skickar vi inte papperstidningen till dig.

Senaste Kyrkonytt kan nu läsas på issuu. Kyrkonytt

 

Kyrkonytt

utkommer med fyra nummer per år. Finns du i våra adresslistor skickas tidningen hem till dig. Har du valt att få tidningen digitalt skickar vi en påminnelse per e-post.

 

Kyrkonytt kan läsas digitalt här.

Tidningsredaktionen

består av en grupp frivilliga som alltid söker medhjälpare. Kan du skriva? Fota? Layout? Klistra frimärken? Korrekturläsa? All hjälp är välkommen.

Kontakta kansliet.

Arkiverade kyrkonytt

I samband med Svenska kyrkan i Torontos 60 års jubileum 2013 publicerade vi ett Jubileumsnummer.