Kyrkonytt

Kyrkonytt är församlingstidning för Svenska kyrkan Toronto

Kyrkonytt utkommer med tre till fyra nummer per år. 
Av miljömässiga skäl, men även av ekonomiska skäl, uppmanar vi till att läsa Kyrkonytt via nätet. Du kan ladda ner den som .pdf här på sidan.

Vi skickar också ut den i vårt Nyhetsbrev, eller om du vill, via mail direkt till dig.

Om du eller någon du känner vill ha den hemskickad i tryckt form så säg till så skriver vi upp dig på listan och skickar den. 

Senaste numret av Kyrkonytt kan läsas digitalt här.

Tidningsredaktionen

består av en grupp frivilliga som alltid söker medhjälpare. Kan du skriva? Fota? Layout? Klistra frimärken? Korrekturläsa? All hjälp är välkommen.

Kontakta kansliet.

I samband med Svenska kyrkan i Torontos 60 års jubileum 2013 publicerade vi ett Jubileumsnummer.