Foto: Phil Shepherd

Mötesplatser och Verksamhet

Svenska kyrkan i Toronto är en aktiv kyrka och erbjuder många möjligheter till möten.

Öppna dörrar

Du vet väl om att du alltid är välkommen in när kansliet är öppet. På Onsdagar har vi dessutom ett litet enkelt Café

Processionskors

Gudstjänst

Vi samlas till gudstjänst varje söndag klockan 16.00 (om inget annat anges). Efteråt är alla välkomna på kyrkkaffe.

Fat med fikabröd

Kaffevärd

Vill du hjälpa till på Kyrkkaffet? Du behöver inte kunna baka, vi hjälps åt, utan bara viljan finns att hjälpa till så löser vi resten tillsammans

Nattvard

Kyrkvärd

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster? Gammal som ung, van som ovan, alla är välkomna!

Våffla

Våfflor eller Lunch

Så gott, så trevligt och så efterlängtat!

Sångblad för körsång

Sjung i Kör

Ta dig ton och kom med i vår härliga kör!

Ungdomar

Möjlighet att hjälpa till

Ett barn visar glatt upp en bit ljusblå lera som hen jobbat med.

Sjung och Lek

Vi vill gärna öppna upp för en barngrupp igen! Men vi behöver din hjälp!

Folkdans

Att dansa folkdans är roligt, kulturbevarande och ger bra träning för kropp och själ. Ta steget och följ med ut i dansens virvlar!

Språkcafé

Ett tillfälle att mötas och på ett enkelt sätt få öva Svenska

Skylt som visar att samtal pågår

Samtalsstöd

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med

Kyrkorådet

Kyrkorådet består av förtroendevalda medlemmar som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för församlingen. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som är vigda till präst eller diakon del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten.

Kyrkonytt

Kyrkonytt är församlingstidning för Svenska kyrkan Toronto