Mötesplatser

Svenska kyrkan i Toronto är en aktiv kyrka och erbjuder många möjligheter till möten.