Nattvard
Foto: M. Aronsson/IKON

Kyrkvärd

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster? Gammal som ung, van som ovan, alla är välkomna!

Att vara kyrkvärd när vi firar gudstjänst är inte olikt att vara värd på vilken fest som helst. Innan folk kommer, hjälper man till så att allt är klart, vilket betyder att du ska komma till kyrkan en timma i förväg. Sedan hälsar man var och en välkommen i dörren och ger dem något att hålla i handen, i det här fallet psalmbok och agenda, som man sedan samlar in efter gudstjänstens slut. Under gudstjänsten kan man läsa texter, samla in kollekt, hjälpa prästen med vinet under nattvarden och/eller läsa söndagens förbön. Du kan göra alla momenten eller välja! En viktig uppgift är också att räkna och rapportera hur många som var med och firade gudstjänst.Första gången som kyrkvärd får du handledning av en erfaren kyrkvärd.