Foto: Anna Runesson

Vigsel/Bröllop

De är inte längre två utan ett (Markus 10:8)

Vigseldagen är en stor dag. Det är dagen man lovar varandra trohet inför både församling och Gud. Den kärlek man känner för varandra blir offentligt uttalad och bekräftad och man blir ett par inte längre bara för sig själva utan öppet i både sin församling och i samhället. 

Vigseldagen blir starten på det gemensamma liv där man kommer att dela mycket av tillvarons alla skeden — både glädje och sorg. Allt omgivet av kärlek.

Prästen i Svenska kyrkan i Toronto är godkänd vigselförrättare enligt kanadensisk lag inom provinsen Ontario. Det innebär att svenska medborgare kan ingå äktenskap enligt svenska kyrkans ordning och enligt kanadensisk lag, vilket gör vigseln juridiskt gällande i Kanada. 

Det går även bra att få välsignelse över borgerligt ingått äktenskap.

Detta behöver du för vigsel

1. Giltiga pass.

2. Hindersprövning på svenska och engelska från lokala skatt (blanketterna finns i översättning).

3. Vigselblankett från brudens församling (på svenska).

4. Marriage Licence för provinsen Ontario. Detta utfärdas vid personlig ansökan på ett av stadens Municipal Clerk’s Office i Toronto, till exempel City Hall. Båda måste närvara med giltigt ID (pass) för att kunna signera papperna. Kom några dagar i förväg för detta. Här kan du läsa om hur du skaffar ett canadensiskt Marriage Licence.

5. Om någon av er är skild krävs en speciell ansökan om det Canadensiska Marriage Licence där det framgår att man är lagligt skild i annat land. Hur man går tillväga kan du läsa här.

Välsignelse

Om man tycker det är komplicerat att ansöka om ett Marriage Licence kan man först ingå borgligt äktenskap hemma i Sverige. Därefter har man en välsignelse under vigselliknande former i Canada.

 

Välkommen att boka tid för vigsel/välsignelsesamtal
416-486 0466
toronto@svenskakyrkan.se