fönster, ljus
Foto: Maria Svensk /IKON

Livets stora händelser

Livet förändras ständigt och vi får uppleva både glädje och sorg.

Vid livets stora tillfällen är kyrkan en självklar del för många. Välkommen att läsa mer om dop, bröllop, konfirmation och begravning.

Barndop

Dop

Jesus sa, "Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation är ett minne för livet.

Vigsel/Bröllop

De är inte längre två utan ett (Markus 10:8)

Begravning, kista

Begravning

Begravning är ett sätt att säga farväl