Foto: Joakim Carlström/IKON

Medlemskap

Vill du vara medlem?

Vill du vara medlem i Svenska kyrkan i Toronto?

Vår kyrka är en av de få kyrkor i Toronto som inte har medlemsavgift och det tänker vi fortsätta med. Kyrkor i Kanada får inga statsbidrag från skattepengar utan måste förlita sig på frivilliga donationer. Donatorerna får dra av sina bidrag när de deklarerar och alla som ger minst $25 får ett skattekvitto i början av året.

Nu hoppas Svenska kyrkan i Toronto på att återigen få bli en del av den officiella Svenska kyrkan, d.v.s. en församling tillhörande och stödd av Svenska kyrkan i utlandet. Ett av villkoren för att vara en utlandskyrka är att man har ett medlemsregister så nu undrar vi: vill du vara medlem i Svenska kyrkan i Toronto?

Förmånen av at vara medlem är bl.a. att du får information om allt som händer i kyrkan i valfri form; ett tryckt Kyrkonytt eller via email och web, Facebook etc. så du vet när vi har gudstjänster, firar Lucia, midsommar, har konserter etc. En annan förmån är att du kan rösta på vilka ledamöter du vill ha i kyrkorådet. Pastorn kan också fylla i levnadsintyg för dig som får pension från Sverige m.m.

Den viktigaste uppgiften för kyrkan är naturligtvis att finnas här för dig i glädje som i sorg: dop, konfirmation, vigsel och begravningar och hjälpa dig när du har det svårt av en eller annan anledning.

Välkommen till Svenska kyrkan i Toronto, Din kyrka.

För att bli upptagen i medlemsregistret, vänligen fyll i nedanstående uppgifter. Har du frågor? e-posta eller ring kansliet +1 416-486-0466

 

 

Agricola

Dataskyddsförordningen - GDPR

För Svenska kyrkan i Toronto är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.