Skylt som visar att samtal pågår
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Samtalsstöd

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med

Människan är en vacker men skör skapelse. Under vår levnadsvandring kan vi råka ut för händelser som gör att vi ibland tappar fotfästet. Livet blir kanske inte som vi har tänkt oss och vi kan ha svårt för att se en mening med vårt liv.

Det kan då vara bra att samtala om detta med en präst för att på så sätt få hjälp att se och finna den stig i livet som är ens egen.

Själavård är just vad ordet säger - vård om själen. Precis som kroppen kan bli sjuk kan även själen ibland bli tyngd av bördor. Vid själavård är det dessa bördor man samtalar om och som man försöker finna ett sätt att lyfta av eller hantera.

Själavård behöver inte bara handla om att man befinner sig i kris. Den som helt enkelt bara vill samtala om livet och livets mening är också välkommen att göra detta med sin präst.

Prästen har tystnadsplikt. Detta innebär att hon eller han enligt lag inte får föra vidare vad som kommer upp under samtalets gång. Det sagda stannar mellan prästen och den som vill ha själavård.

Välkommen att höra av dig.