Processionskors
Foto: Anders Runesson

Gudstjänst

Vi samlas till gudstjänst varje söndag klockan 16.00 (om inget annat anges). Efteråt är alla välkomna på kyrkkaffe.

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

 

Kan du inte komma till gudstjänsten?

Sockenbud

En gammal tradition för dig som inte kan komma till gudstjänsten