Begravning, kista
Foto: Jim Elfström /IKON

Begravning

Begravning är ett sätt att säga farväl

"Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den förste av de avlidna." (Första Korinthierbrevet 15:19-20)

Vid livets slut finns många tankar. Kanske har man följt en älskad på dennes sista vandring i livet. Kanske har döden kommit plötsligt, överrumplat de efterlevande och lämnat dem med obesvarade frågor. Kanske hann man inte ta ett ordentligt avsked. Kanske var döden väntad och kom som ett naturligt slut på ett långt och innehållsrikt liv.

Svenska kyrkan i Toronto är öppen för begravningsgudstjänster, både i kyrkan och i Funeral Homes. För de som så önskar finns möjlighet till andakt i samband med bisättningen.

Tacksägelseringning
Tacksägelseringning äger rum under söndagens huvudgudstjänst. Efter en kort bön nämner man den avlidnes namn och ringer i klockorna för att minnas och tacka för det liv som har varit. Man tänder även ett ljus för den döde under klockringningen. Den avlidne behöver inte vara en medlem av församlingen eller ha bott i Kanada. Begravningen behöver inte ha ägt rum i kyrkan. Om man önskar kan man ha en tacksägelseringning för någon när och kär som gått ur tiden hemma i Sverige eller i ett annat land.

Allhelgonahelgen
Allhelgonahelgen har enligt svensk tradition blivit den helg då man går till kyrkogården för att tända ett ljus och sätta vid graven till minne av dem som gått ur tiden. Några veckor före allhelgonahelgen skickar därför kyrkan ut en inbjudan till en särskild minnesgudstjänst till de anhöriga som kyrkan haft kontakt med under året. Under denna gudstjänst läses namnen upp på dem som gått ur tiden och man får möjlighet att tända ett ljus till deras minne. I gudstjänsten minns vi alla som gått före oss och man är välkommen att tända ljus, även för dem som avlidit längre bak i tiden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kansliet, tel: 416-486 0466, e-mail: toronto@svenskakyrkan.se