Information och bakgrund angående flytt av kyrkolokal

1 Oktober bytte Svenska kyrkan i Toronto lokal. Här vill vi ge information om varför och besvara eventuella frågor

Bakgrund för flytt av kyrkolokal

Våren 2022 fick Svenska kyrkan i Toronto en oväntat stor hyreshöjning av lokalerna vi hyr på Agricola Lutheran Church. Idag betalar vi mer än 40% högre hyra än vi gjorde under 2021. Tillika begränsades vår möjlighet att utnyttja lokalerna under veckorna varför vi kände oss tvungna att av bland annat ekonomiska skäl ställa in våra populära Torsdagsluncher med våfflor eller soppa. 
Med anledning av detta bestämde kyrkorådet att undersöka om vi kunde finna nya kyrkolokaler med lägre hyra som kunde vara lämpliga.

Sökkriterier

En sökgrupp etablerades och arbetade enligt följande kriterier:

  • Centralt läge i GTA som man enkelt kan nå med bil eller kommunala transportmedel.
  • Eget kontor för kanslist och präst
  • Fin kyrksal för gudstjänster på söndagar
  • Kök och möteslokal för kyrkkaffe, studiecirklar mm.
  • Tillgång till kök och lokal för verksamhet på en vardag. (tex. våfflor; lunch; barnsång etc)
  • Tillgång till kök och lokal för middagar/basarer
  • Relevanta förvaringsutrymmen 
  • Övningslokal för kör och folkdansare
  • Parkering 
  • Mycket lägre hyra

Arbetsgång

Gruppen kontaktade olika lutherska och anglikanska kyrkor i Toronto. 

Efter drygt ett års arbete hade antalet möjliga platser reducerats ner till fyra (4) olika kyrkor.  Dessa besöktes personligen av Sökgruppen för att på plats se lokalerna och diskutera med ansvariga i respektive kyrka. 
Efter denna process och noggrant övervägande har kyrkorådet kommit fram till att St. Augustine of Canterbury Anglican Church (SAC)  är den kyrka som bäst uppfyller de satta kriterierna och motsvarar våra behov.

Beslutsgång

Därför la ett enigt Kyrkoråd fram till Kyrkostämman att den 18 juni ta beslut om att församlingen säger upp kontraktet med Agricola och flyttar till St. Augustine of Canterbury Anglican Church (SAC) 

Beslutet blev att församlingen säger upp kontraktet med Agricola och flyttar till St. Augustine of Canterbury Anglican Church (SAC) 

FAQ´s

 När kommer vi att flytta?

Den stora flytten kommer att ske 22 September.
Första gudstjänsten i de nya lokalerna kommer vara den 1 Oktober. 

Var ligger SAC?  Hur kommer man dit?  

Adressen till kyrkan är 1847 Bayview Avenue. 
Bayview / Broadway norr om Eglinton (nära Sunnybrook hospital)

Det finns en busshållplats precis vid kyrkan (hållplats nummer: 1715), som trafikeras väldigt regelbundet av Linje 11. 
Vardagar var 10 min och helgdagar ca var 15 min.

Med bil från 401. Kör av vid Bayview Avenue och kör söderut, förbi Sunnybrook Healthcenter och du finner kyrkan på vänster sida strax innan Eglinton

Finns det parkering?

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser vid kyrkan. Man kan även under helgtid enkelt parkera på kringliggande tvärgator. 

Hur ser SAC ut?

I bildspelet nedan kan du se några bilder från kyrkan.

Vad är fördelarna för församlingen att flytta till SAC?

Det finns flera fördelar med att flytta. Den mest uppenbara är en kraftigt lägre hyra vilket kommer att frigöra medel att lägga på verksamhet istället för på lokaler.

Vi kommer även få bättre tillgång till olika lokaler för verksamhet även under en veckodag. Lokaler som tillika är bättre anpassade till den verksamhet vi vill bedriva. 

Kyrksalen är till sin utformning väldigt flexibel vilket gör att vi kommer på ett enklare sätt kunna bedriva olika verksamheter och bjuda in till olika event.

Anglikanska kyrkan, som SAC tillhör, och Svenska kyrkan har ett väl etablerat samarbete sedan många år och SAC har uttryckt en vilja och önskan att samarbeta med oss även på det lokala planet

Vad är nackdelarna med att flytta till SAC?

För dem som kommer med bil till kyrkan kommer man notera att SAC inte ligger lika nära 401 Likaså att det är färre parkeringsplatser direkt vid kyrkan (men det finns gott om parkering på sidogator)

För dem som kommer med kommunala transportmedel så finns det ingen tunnelbanestation i direkt anslutning till kyrkan, däremot en busslinje som går med täta intervall.

Inne i kyrkan finns ingen reguljär hiss. För dem som har problem med att gå i trappor finns däremot en stairlift. 

Det finns tyvärr ingen park i nära anslutning till kyrkan.

Varför har man inte valt en annan kyrka?

SAC är den kyrka som bäst mostvarar de kriterier som sattes upp när vi började leta efter en alternativ lokal.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.