Foto: Maria Patrizi

Svenska kyrkan i Rom

Vi vill vara en öppen mötesplats för svenskar och övriga nordbor.

 

SOM SVENSK I ROM har du möjlighet att möta andra svenskar och nordbor. Svenska kyrkan i Rom är en naturlig plats för detta. Vi har många olika aktiviteter och något kan säkert passa dig. Sök i Kalendern för mer information. Annars kan du bara titta in under Öppet hus (se tider nedan) och kanske dricka kaffe eller läsa en tidning. Vill du läsa vårt senaste veckomail klicka här (Tisdagsmail).
Välkommen!

Öppet hus

Öppetskylt
Foto: Linda Mickelsson / IKON

Församlingshemmet S:t Lukasgården har Öppet hus: 

Onsdagar kl. 12.00 - 17.00 
- Morgonmässa/reflektion kl. 11.15

Välkommen!

Insamling till vårt diakonala arbete

Mariakassan föddes ur en önskan att stödja det viktiga diakonala arbetet som utförs i församlingen i Svenska kyrkan i Rom.
Allt började med en enkel gest av tacksamhet. Vår administratör, Maria Patrizi, mottog en gåva från en anhörig till en medlem i församlingen. Detta var inget vanligt bidrag; denna anhöriga hade i egen person upplevt och uppskattat det stöd som kyrkan visat till en närstående. Som ett tecken på tacksamhet bad den generösa givaren att pengarna skulle gå till det diakonala arbetet inom Svenska kyrkan i Rom och att man skulle grunda en kassa i Marias namn för det ändamålet.
Denna enkla handling av välvilja och generositet blev grunden för Mariakassan.

Genom Mariakassan kan vi fortsätta stödja och utvidga vårt diakonala arbete. Vi kan fortsätta att vara en gemenskap som sträcker ut sin hand till dem som behöver det mest. Ditt bidrag till Mariakassan hjälper kyrkan att göra skillnad i människors liv när de bäst behöver det. Varmt tack för din gåva!
Ge din gåva här!

Aktuellt från Svenska kyrkan i Rom

Prenumerera via RSS
Maria Patrizi

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. För Svenska kyrkan i Rom är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.