Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

Medlem

Som medlem i Svenska kyrkan i Rom:

  • visar du att kyrkan är viktig
  • kan du påverka församlingens verksamhet
  • betalar du lägre avgift till aktiviteter som filmkvällar, lukasluncher mm
  • lånar du böcker och tidskrifter på Lukasgården avgiftsfritt
  • får du tillgång till församlingens barnverksamhet

Den frivilliga årsavgiften är 40 € för enskild medlem och 60 € för hela familjen. Den som inte kan vara medlem fullt ut, kan vara stödmedlem genom att betala 20 €. Betala din avgift direkt vid ett besök på Lukasgården eller via vårt bankkonto:

UniCredit, kontonummer (Iban): IT04F0200805120000400241939, Chiesa di Svezia in Roma, BIC SWIFT: UNCRITM1723

Glöm inte att ange namn, adress, födelsedatum, e-mail och telefon!

Bli s:t lukasfadder!

Låt oss göra en tankelek: 100 personer förbinder sig att från sitt bankkonto göra en överföring på 10€/månad till församlingens konto. (Det motsvarar för övrigt mindre än hälften av vad den genomsnittliga medlemmen i Svenska kyrkan i Sverige betalar genom sin kyrkoavgift.) För den enskilde individen är det nästan inte märkbart, det motsvarar 33 cent per dag. Vad skulle det betyda för församlingen? Jo, det skulle betyda en säker intäkt motsvarande lika mycket som hela vårt arbete med julbasaren! 12 000€/år!
Naturligtvis kan summan vara både större och mindre.
Vill du vara med och anta den utmaningen?
Vårt bankkonto är: UniCredit, kontonummer (IBAN): IT04F0200805120000400241939, Chiesa di Svezia in Roma, BIC SWIFT: UNCRITM1723
Skulle det passa dig bättre att göra överföring från svensk bank till vår svenska bank så är det också möjligt. Vår bank är SEB, kontoinnehavare: Svenska kyrkan i Rom, clearingnr 5277, kontonr 1100835.