Ekumenik

Svenska kyrkan i Rom vill liksom alla Svenska kyrkans församlingar fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
 
I vårt vittnesbörd om trons kraft och gemenskap vill vi i den svenska församlingen i Rom arbeta för goda ekumeniska relationer. Det finns rika möjligheter att fördjupa ekumeniska kontakter i Rom.
 
Även om samrådet mellan Svenska kyrkan och Romersk katolska kyrkan inte sker genom församlingen i Rom, så ser vi vår närvaro som en påminnelse om och ett "smörjmedel" för fortsatt dialog och gemenskap. Sedan 1972 ser vi vårt obrutna gudstjänstfirande i romersk katolska Birgittaordens moderhus, Heliga Birgittas Huspå Piazza Farnese, som ett enhetens tecken. Vi ber fortlöpande för varandra i ömsesidiga förböner.
 
Svenska kyrkan i Rom deltar gärna i arrangemang ordnade av Vatikanen och det Påvliga rådet för kyrkans enhet, Pontificio Consiglio per la Promozione dell´Unita´dei Cristiani och andra kyrkliga aktörer.
 
Den årliga ekumeniska böneveckan för kristen enhet som firas mellan 18-25 januari utgör en kraftfull ekumenisk manifestation i Rom. Dess avslutningsgudstjänst brukar samla 5-6000 deltagare i Basilica San Paolo fuori le Mura. Du kan läsa mer om ekumeniska böneveckan här
 
Förutom den Romerska katolska kyrkan så finns två stora kyrkor närvarande med övergripande representation i Rom: Anglican Center utgör den anglikanska kyrkans representation gentemot Vatikanen och dess ambassadör, med ärkebiskops titel, representerar ärkebiskopen av Canterbury här i Rom. De utövar en stor ekumenisk gästfrihet gentemot lokala församlingar och gästande kyrkor i Rom.
 
Även den Metodistiska kyrkans världsunion finns representerad i Rom med särskild uppgift att föra dialogen med den Romersk katolska kyrkan. De upplåter för närvarande sina lokaler också för de ekumeniska samlingarna inom ramen för Churches together in Rome.

Churches together in Rome

Churches together in Rome är en gemenskap bestående av flera engelskspråkiga församlingar i Rom med olika protestantiska, anglikanska och katolska kyrkor representerade. Gruppen möts varje månad för gemenskap och för att samordna, samarbeta och främja enhet i Kristus. Följande kyrkor finns med:
 
In English: Churches together in Rome is a fellowship of several English language congregations in Rome with various Protestant, Anglican and Catholic churches represented. The group meets monthly for fellowship and to coordinate, cooperate and promote unity in Christ. The churches involved are:
  
All Saints Church, (anglikanska kyrkan) (Church of England)
Via del Babuino 153B, Tel/Fax: (+39) 06.3600.1881, (www.allsaintsrome.org). Gudstjänster/Services: 8.30 och 10.30 Eucharist (sön/Sun)
 
Footsteps Fresch Expression of Church
(Ekumeniska evangeliska husgrupper för gudstjänst och studier i Casal Palocco och La Storta./ Interdenominational groups meeting for worship and study in Casal Palocco and La Storta.) Tel: (+39) 333 2945210, akfsmes.styles@tiscali.it 
 
St. Pauls In-the-Wall (episkopal kyrka) (Episcolpal)
Via Napoli 58, Tel: (+39) 06.488.3339, (www.stpaulsrome.it), Gudstjänster/Services: Eukaristi 8.30 och 10.30 (sön/Sun), 13.00 Eukaristi på spanska/Eukarist in spanish
 
International Christian Fellowship (Assemblies of God)
Via Guido Castelnuovo 28, Tel: (+39) 06.552.00861. Gudstjänste/Servicesr: 11.00 (sön/Sun.), (www.icfrome.org)
 
Rome Baptist Church
Piazza San Lorenzo in Lucina 35, Tel: (+39) 06.687.6652, (www.romebaptist.org), romebaptist@gmail.com, Gudstjänst på söndag/Worship on Sunday: engelska/English 10.30, tagalog 13.00, mandarin 15.00, italienska/Italian 18.00.
 
Ponte Sant´Angelo Methodist Church (metodistkyrka)
Piazza di Ponte Sant´Angelo, Tel: (+39) 06.686.8314. Gudstjänster/Services: 10.30 (sön/Sun), methodistchurchrome@virgilio.it 
 
Frälsningsarmén (The Salvation Army)
Via degli Apuli 42, Tel: (+39) 06.447.406, Gudstjänster/Services: 10.30 (sön/Sun)
 
The Mission of the Catholic American Community of St. Patrick´s Church (amerikanska romerska katoliker) (American)
Chiesa di S. Patrizio a Villa Ludovisi, Via Boncompagni 31, Tel: (+39) 06.4201.4554 eller 06.488.2748, (www.stpatricksamericanrome.org), Gudstjänster/Services: 18.00 (lör/Sat), 9.00 och 10.30 (sön/Sun)
 
St Andrew´s Church of Scotland (presbyteriansk kyrka) (Presbyterian)
Via Venti Settembre 7, Tel: (+39) 06.482.7627, (www.presbyterianchurchrome.org), Gudstjänster/Services: 11.00 (sönSun)
 
St Patrick´s Catholic Church (irländska katoliker) (Irish)
Via Boncompagni 60, Tel: (+39) 06.429.03.787, Gudstjänster/Services: 10.00 (sön/Sun), t.finn@stpatricksrome.com 
 
Basilica di San Silvestro in Capite (katolsk) (Catholic)
Piazza San Silvestro 17A, Tel: (+39) 06.697.7121, Gudstjänster/Services: 10.00 och 17.30 (sön/Sun), sansilvestro17@gmail.com 
 
Svenska kyrkan (Church of Sweden)
Via A: Bertoloni 1E, Tel: (+39) 06.808.0474, (www.svenskakyrkan.se/rom), Gudstjänster/Services in Swedish: 11.15 (sön/Sun), 19.00 (tors/Thur) i S:ta Katarina kapell, Piazza Farnese 96, rom@svenskakyrkan.se 
 
Tyska lutherska kyrkan
Via Sicilia 70, Tel: (+39) 06.481.7519, Gudstjänster/Services in German: 10.00 (sön/Sun), roma@elki-celi.org