Stötta församlingen

Svenska kyrkan i Rom är beroende av dig och ditt stöd! Detta stöd kan yttra sig på olika sätt t ex genom medlemskap, frivillig arbete, genom att du tänker på oss i ditt testamente eller andra former av gåvor och donationer. Mer specifikt om hur du kan stötta vår verksamhet finner du nedan.

Svenska kyrkan i utlandet omfattas inte av det system för uppbörd av kyrkoavgift till Svenska kyrkan som Skatteverket hjälper till med i Sverige. Svenska kyrkan i Sverige finansierar en kyrkoherde och en assistent på Svenska kyrkan i Rom, deras boende samt S:t Lukasgårdens långsiktiga underhåll. Driftskostnader och verksamhetskostnader ansvarar den lokala församlingen för. Du som bosatt i Italien betalar ingen kyrkoavgift via skattsedeln. Vi ser självklart gärna att du väljer att bli medlem i församlingen och betala medlemsavgift till Svenska kyrkan i Rom istället. Vår medlemsavgift utgör dock bara en bråkdel av motsvarande kyrkoavgift i Sverige. Utöver detta finns det därför flera olika sätt att stötta vårt arbete och bidra till att församlingen kan bestå.

Frivilligt arbete

Svenska kyrkan är i mångt och mycket beroende av frivilligt arbete, så även här i Rom. Stora delar av vår verksamhet är byggd på ideellt engagemang, och vi ser gärna att just du hjälper oss. Förutom det du bidrar med får du ta del av en gemenskap. Ideella krafter delar ofta något mycket unikt sinsemellan och många vittnar om att man får otroligt mycket tillbaka.

Nu kanske du frågar dig, ”hur kan just jag hjälpa till?”. Faktum är att engagemanget kan se helt olika ut. Erbjud dig så kan vi nästan lova att vi finner en uppgift som passar just dig, om inte omedelbart så efter några samtal med en gemensam ansträngning. Känn dig därför inte begränsad av de möjligheter vi listar nedan, vill du engagera dig men känner inte att du kan bidra med några av de volontärsuppgifter vi exemplifierar nedan, tveka inte att höra av dig!

Kyrkvärdar och gudstjänstvärdar

Som kyrkvärd ser du till att det finns blommor på altaret och fikabröd till kyrkkaffet, därtill välkomnar du gästerna, delar ut material och fungerar som textläsare, om du vill.

Cafévärdar

Varje vecka har vi caféverksamhet på Lukasgården. Som cafévärd välkomnar du våra gäster, ser till att det finns kaffe och uppvärmda bullar samt tar betalt. Med bara någon timmes arbete underlättar du mycket för vår verksamhet.

Lukasvärdar

Ungefär en gång per månad har vi Lukaslunch och/eller Lukaskväll. Till dessa tillfällen serveras mat till ett föredrag och samtal. Som värd förbereder du maten, dukar fram och tar betalt. I utbyte får du din måltid och ett intressant föredrag.

Bakvolontärer

Varje vecka serverar Svenska kyrkan i Rom ett antal kanelbullar, det skulle underlätta mycket i verksamheten om vi kunde få hjälp med bakningen av dessa bullar. Antingen om du vill donera en sats eller flera, eller om du vill komma hit och baka med kyrkans resurser.

Basarvolontärer

Julbasaren är det största evenemanget vi anordnar varje år. Både inför och under basaren behöver vi hjälp på diverse håll och kanter. För att exemplifiera en del av uppgifterna, behöver vi människor som vill engagera sig i basarens utbud, folk som vill pyssla, baka till försäljning och människor som vill stå i försäljningen under basaren. Som tack bjuds på du en middag i samband med basarens utvärdering någon månad därpå.

Gåvor och donationer

Svenska kyrkan i Rom tar gladeligen emot dina gåvor och donationer. Ett sätt för dig att ge oss en gåva är genom kollekten som vi tar upp under söndagens eller torsdagens mässa i S:ta Katarina kapell. Du kan givetvis också lämna en summa hos oss på Lukasgården eller göra en banköverföring till UniCredit, kontonummer (Iban): IT 04 F 02008 05120 000400241939, Chiesa di Svezia in Roma, BIC SWIFT: UNCRITM1723. Markera din överföring med ”gåva” och gärna dina uppgifter så vi kan tacka dig.

Vi tar också gärna emot gåvor och donationer i form av saker och sponsring. Som företag vill du kanske ge ett presentkort eller liknande som vi kan lotta ut under något av våra evenemang. Du kanske vill donera hembakt till vår försäljning eller saker till någon av våra loppisar. Möjligheterna är oändliga. Har du en tanke så hör bara av dig.

 

Testamenterade gåvor

När man funderar över livets slut på jorden kan det vara skönt att veta att de tillgångar man har samlat ihop under livets gång kommer att vara till glädje för andra. Något att fundera över är därför om man vill skriva sitt testamente. Det är aldrig för tidigt att skriva ett testamente, men det kan ofta vara för sent. Vill du tänka på Svenska kyrkan i Rom i ditt testamente och på så sätt bidra till den fortsatta församlingsverksamheten vore vi mycket tacksamma. Ett testamente är ett juridiskt dokument och det är viktigt hur det formuleras, det kan vara bra att rådfråga en jurist eller annan kunnig person. När det gäller att testamentera till en församling inom Svenska kyrkan är du välkommen att rådfråga Svenska kyrkans testamentes handläggare, deras kontaktuppgifter och mer information om att testamentera till Svenska Kyrkan i utlandet finner du här. Många som besöker församlingar i Svenska kyrkan i utlandet, är skrivna i andra länder än Sverige, viktigt att tänka på är att ett testamente regleras av lagen i det land där man är skriven.