Kyrkan
Foto: Arkiv

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa

Välkommen till den Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa! Kyrkan ligger i närheten av havet på den sydöstra delen av Cypern.

Lasaros -  kom ut!

Det är Jesus som säger så till vännen Lasaros som har legat fyra dagar i sin grav. Vi läser om honom kommande söndag som har temat ”döden och livet”.

En tid efter att Jesus har kallat honom tillbaka till livet utbryter förföljelser och han flyr till Cypern tillsammans med sina systrar Marta och Maria. Enligt legenden blev han sedan Cyperns förste biskop. Många av oss har besökt Lasaros gravkyrka i Larnaca, som fått sitt namn efter grekiskans larnax som betyder sarkofag eller likkista.

Jesus gråter när han hör att den älskade vännen dött. Han ber till Gud och älskar honom tillbaka till livet. -Lasaros kom ut! Gör honom fri och låt honom gå!

Vi ska alla dö – brukar vi säga utan att alltid tänka på den tomhet och saknad som följer i dödens spår. Allt tar slut.Varför ska man påminnas om detta? Jo, så att Jesu auktoritet över döden skulle få lysa ännu starkare för oss.  Döden kan inte sätta stopp för relationen till Jesus. Den är obruten och pekar framåt.  Inte som ett mirakel att Lasaros skulle slippa undan döden. Han uppväcks ju till ett liv för att så småningom dö, men väcks till ett nytt liv där döden inte har sista ordet. Lasaros – kom ut!Dödens mäktiga tystnad och sorg bryts av kärlekens auktoritet.

Vad som sker med Lasaros pekar fram mot Jesu egen död och uppståndelse.Genom min tro har jag del i det liv som inte dör. Där Jesus är och tron bejakas där är också livet och framtiden. Inget kan hindra detta.

I allt som vill döda, begränsa och förkrympa eget eller andras liv får vi höra Jesu ropa: Kom ut! Gör honom fri och låt honom gå!

 

Thomas Nordin

SENASTE NYTT 14 SEPTEMBER 2021

Thomas och Katharina, präst och diakon som försenats på grund av sjukdom räknar nu med att komma under första veckan i oktober. Vi får alltså återkomma senare om kyrkans öppettider.

Du når Thomas, vik kyrkoherde:

+46 70 314 6950

Eller via E-post: thomas.nordin@svenskakyrkan.se

 

 

SISTE NYTT 14. SEPTEMBER 2021

Thomas og Katharina, vår prest og diakon som har blitt forsinket på grunn av sykdom, forventer nå å komme i løpet av den første uken i oktober. Vi kommer derfor tilbake senere med  kirkens åpningstid.

Du når Thomas, prest på tlf. +46 70 314 6950

Eller på E-mail: thomas.nordin@svenskakyrkan.se

 

 
DIV
 
POWERED BY TINYMCE
 
 
 
 
 
 


 
Wishing you God’s blessing in your ministry,
 
Maggie
 
 
Maggie Le-Roy
Retreats Facilitator
Anglican Diocese of Cyprus and the Gulf
 
­www.cypgulf.org/retreats

 
P
 
POWERED BY TINYMCE
 
 
 
 
 
 


Office:    +357-22-671220
Mobile:  +357-99-155092

Foto: Paula Yiannou

Tankar inför kommande söndagar

Kärlek är inte kärlek förrän du ger den vidare.
Med de orden hörde jag en gång en lärare i Zimbabwe tala till sina elever. Orden är ett citat från en sång: Love is not love until you give it away. Vi förfasas över allt våld i världen som lätt skymmer både livets gåva och skönhet. Det kan aldrig få vara naivt att påtala bristen på kärlek och få berätta om Jesus. Det är kyrkans uppdrag.
Gud är kärlek - är kanske en av de kortaste bekännelser som många kan instämma i.
Men som det är för människan så är det också för Gud därför att: Kärlek är inte kärlek förrän den ges vidare. Guds utgivande kärlek möter oss i Jesus Kristus. Och där kärleken utmanas och hotas är också Jesus i centrum.
Under ett par söndagar framåt talar vi i kyrkan om både enhet i Kristus, vad som är nödvändigt i livet och att förbli i hans kärlek. Trons liv bygger på relationen till Gud som ger oss livets gåva och upprätthåller det med sin kärlek. Jesu liv är det djupaste uttrycket för detta som historien känner.
Den kärleken är inte bara mitt utan världens hopp. Hans kors är den lidande och segrande kärlekens tecken. Tecken på den kärlek som tas emot och ges vidare och skapar nytt liv. En kärlek som söker oss, förvandlar, försonar och förenar.
Kristus är världens fred, han och ingen annan . Tillhör vi honom älskar vi vår broder. Han oss förenar nu i Gud , vår Fader. (Sv psalm 37:2)

Thomas Nordin

Vi är fortsatt beroende av din gåva för vårt arbete

Vill du stödja oss går det bra genom:


Plusgironummer 90 16 03-1
Bankgironummer 901-6031

Glöm inte att märka gåvan med ditt namn och till Skandinaviska kyrkan, Cypern.

Tack för ditt stöd!