Medlemskap

För att driva vår verksamhet här på Cypern, krävs resurser både vad gäller pengar, personal och frivilliga.

Genom basarförsäljning, servering, medlems- och välsignelseavgifter samt alla medarbetares helhjärtade insats kan verksamheten drivas vidare.
Du kan stödja verksamheten genom att betala medlemsavgiften som är 20 euro/år för enskild medlem och 35 euro/ år för par-och familj.

Vi tar även tacksamt emot bryggkaffe.

Tack för ditt bidrag!

I vårt välfyllda bibliotek hittar du böcker på svenska, norska, danska och finska. Vårt bibliotek utökas år från år - mycket tack vare att många överlämnar sin semesterlitteratur till kyrkans bibliotek. Den som är medlem i den Skandinaviska kyrkan på Cypern kan även gratis låna talböcker och dvd-filmer.

Foto: Paula Yiannou