Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Medlemskap

Stöd församlingen som medlem och/eller genom en gåva

Varför bli medlem?

Medlemskap i Svenska kyrkan eller Norske Kirken är inte det samma som att vara medlem här. Vår församling har egen ekonomi och drivs av en förening, Skandinaviska kyrkan på Cypern. Kostnaderna för verksamheten och kyrkan är betydande och församlingen behöver därför intäkter i form av medlemskap och donationer/gåvor.
Som medlem visar du att Skandinaviska kyrkan på Cypern är viktig.
Du är med och bidrar till kyrklig verksamhet bland skandinaver här. Du möjliggör stöd och hjälp till de som av olika anledningar har råkat i svårigheter. Du är en av alla dem som tryggar och kan påverka framtiden för Skandinaviska kyrkan på Cypern. Vi tar fasta på Svenska kyrkan i utlandets slogan ”Som hemma fast utomlands”.

Medlemskapet är årsbaserat och kostar:

€20 för enskild person
€35 för familj

Hur kan man bli medlem

  • Kom till kyrkan och lös ditt medlemskap
  •  Sätt in pengar på vårt Cypriotiska konto:

SCANDINAVIAN CHURCH IN CYPRUS

Bank Of Cyprus 357016694865
IBAN CY29002001950000357016694865
SWIFT (BIC code) BCYPCY2N

OBS! ANGE ’MEDLEM 2022’ OCH DITT NAMN

  •  Från Sverige kan man betala genom Svenska kyrkan i utlandets konto:

Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031

OBS!  ANGE ’CYPERN MEDLEM 2022’ OCH DITT NAMN

  •  Fra Norge kan du betale gjennom Sjømannskirkens konto: 8220.02.83240

OBS! ANGI  ’KYRPOS MEDLEM 2022’ OG DITT NAVN

Skicka ett e-postmedelande

Skicka ett e-postmedelande till oss på ayianapa@svenskakyrkan.seoch berätta att du betalat din medlemsavgift. 

Ge en gåva på samma sätt

Via Cypriotiska kontot ange ’Donation’ och ditt namn

Via Svenska kyrkan i utlandets konto ange ’Gåva Cypern’ och ditt namn

Via Sjømannskirken angi  ‘Gave Kypros’ og ditt navn

 

Alla gåvor, små som stora mottages tacksamt.