Diakoni, kyrkan
Foto: Alex & Martin /IKON

Diakoni

Vistelsen blir inte alltid så som man planerat. Sjukdom eller olyckor händer tyvärr.

Diakoni kommer från det grekiska ordet för tjänst och är ett förhållningssätt som ska genomsyra allt församlingsarbete.
När det oväntade inträffar är vi från kyrkan beredda på att möta dig med stöd, samtal eller sjukbesök.
Tveka aldrig att ta kontakt med oss.

I brådskande situationer görs det enklast på vår jourtelefon:(+357) 99 63 76 55
Foto: Katharina Nordin