Meny

Svenska kyrkan Los Angeles

Svenska kyrkan Los Angeles är en mötesplats för alla svenskar i södra Kalifornien. Tillsammans firar vi gudstjänst, samlas till alla de fina svenska traditionerna, och ses för en pratstund och en kopp kaffe. Välkommen till din kyrka, vi finns här för dig.

Vi har en ny webbplats

Du når Svenska kyrkan i Los Angeles här: 

http://www.churchofswedenla.com

Information gällande Corona-viruset!

Vi övervakar den allvarliga situationen i hela världen och våra böner går ut till alla som drabbas av eller är oroliga för att få Corona-viruset. Vi tar vårt ansvar gentemot svenskar, norrmän och våra andra medmänniskor i södra Kalifornien på allvar.

Utom ett överflöd av vårdbehov har den norska sjömanskyrkan tillsammans med Svenska Kyrkan i Los Angeles beslutat att ta följande steg under de kommande veckorna:

• Alla tjänster och evenemang avbryts resten av mars
• Kyrkan är stängd för regelbundna besök, men vi välkomnar alla som behöver vår hjälp. Ingen oro är för stor.
• Vi kommer att fokusera våra resurser på:

• Utökad och systematisk telefonkontakt med, och hembesök hos församlingar
• Stödja de som står i karantän, är sjuka eller är bekymrade över att få viruset
• Stödja och hjälpa studenter i behov
• Norska och svenska turister som behöver hjälp, råd och rådgivning
• Kommunikation och engagemang via sociala medier, e-post och andra kanaler

Vi finns här för dig. Tveka inte att nå ut!

hans.hernberg@svenskakyrkan.se
viveca.bratt@svenskakyrkan.se
(310) 292 7080 Hans Bratt Hernberg
(310) 292 7079 Viveca Bratt
---------------------------------------------------------------------

Corona Virus Update!
We are monitoring the serious situation across the world and our prayers go out to everyone who is affected by, or is concerned about contracting the Corona virus. We take our responsibility to Swedes, Norwegians and our other Southern California stakeholders very seriously.
Out of an abundance of care the Norwegian Seaman’s Church together with the Church of Sweden in Los Angeles has decided to take the following steps over the next few weeks:

• All services and events are cancelled for the remainder of March
• The church will be closed for regular visits, however, we do welcome anyone who needs our help. No concern is too small.
• We will focus our resources on:

• Extended and systematic phone contact with and home visits to congregants
• Supporting those quarantined, ill, or concerned about contracting the virus
• Supporting and helping displaced students
• Norwegian and Swedish tourists needing help, advice and counseling
• Communication and engagement via social media, email, and other channels.

We are here for you. Please do not hesitate to reach out!

hans.hernberg@svenskakyrkan.se
viveca.bratt@svenskakyrkan.se
(310) 292 7080 Hans Bratt Hernberg
(310) 292 7079 Viveca Bratt

Blessings!