Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Los Angeles Besöksadress: 1035 South Beacon Street, - San Pedro CA 90731 Postadress: P.O. Box 1621, - San Pedro CA 90733-1621 Telefon:+1(310)2927080 E-post till Svenska kyrkan Los Angeles

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni är kyrkans tjänst till enskilda människor, med fokus på "de minsta".

I Matteusevangeliets stora "domsberättelse" (Matt 25) markerar Jesus tydligt sin solidaritet med människor som är sjuka, ensamma, fängslade, eller på annat sätt i nöd: "Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, har ni gjort mot mig..."
 
Detta är också grunden för det diakonala arbetet i Svenska kyrkan Los Angeles. I vårt diakonala arbete prioriterar vi fängelsebesök, sjukbesök i hem, på sjukhus och institutioner, stöd till äldre ensamma svenskar, båtbesök samt stöd till personer som hamnat i akuta krissituationer.
 
En del av arbetet sker i samverkan med de konsulära avdelningarna på konsulatet i San Diego,  generalkonsulatet i San Francisco och Sveriges Ambassad i Washington.
 
Du som skulle vilja ha ett besök eller träffas för ett samtal, hör av dig till vår kyrkoherde Hans Bratt Hernberg. Han nås via epost, hans.hernberg@svenskakyrkan.se, och telefon, (310) 292-7080.
 
Du kan också få besök eller telefonsamtal från kyrkans diakonigrupp. Läs mer om den här.