Hander som haller i varandra
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Diakoni

Diakoni är kyrkans tjänst till enskilda människor, med fokus på "de minsta".

Vi har en ny webbplats

Du når Svenska kyrkan i Los Angeles här: 

http://www.churchofswedenla.com

I Matteusevangeliets stora "domsberättelse" (Matt 25) markerar Jesus tydligt sin solidaritet med människor som är sjuka, ensamma, fängslade, eller på annat sätt i nöd: "Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, har ni gjort mot mig..."
 
Detta är också grunden för det diakonala arbetet i Svenska kyrkan Los Angeles. I vårt diakonala arbete prioriterar vi fängelsebesök, sjukbesök i hem, på sjukhus och institutioner, stöd till äldre ensamma svenskar, båtbesök samt stöd till personer som hamnat i akuta krissituationer.
 
En del av arbetet sker i samverkan med de konsulära avdelningarna på konsulatet i San Diego,  generalkonsulatet i San Francisco och Sveriges Ambassad i Washington.
 
Du som skulle vilja ha ett besök eller träffas för ett samtal, hör av dig till vår kyrkoherde Hans Bratt Hernberg. Han nås via epost, hans.hernberg@svenskakyrkan.se, och telefon, (310) 292-7080.
 
Du kan också få besök eller telefonsamtal från kyrkans diakonigrupp. Läs mer om den här.