Gudstjänst

I gudstjänsten får vi människor hjälp att tolka våra liv och möta Gud genom bibelns ord, bönen och nattvarden. I stillheten såväl som i psalmsången. Vi samlas till gudstjänst på flera olika platser i södra Kalifornien, framför allt i Norska sjömanskyrkan i San Pedro som är församlingens bas. Vi möts även för gudstjänstfirande söderut i Corona del Mar och norrut i Thousand Oaks samt på andra strategiska platser i församlingens stora och utbredda område. Väl mött!

Vi har en ny webbplats

Du når Svenska kyrkan i Los Angeles här: 

http://www.churchofswedenla.com