Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg

En mötesplats för alla som vill känna sig hemma i utlandet. Kyrkobyggnaden är vackert belägen vid Hamburgs hamn. Gudstjänster firas söndagar kl 11:00. Kom till kyrkans Café och njut utav hembakade kanelbullar, kakor och svenskt kaffe.

Kyrkan och Caféet öppnar igen torsdagen den 22 augusti kl 14.
Öppettider: Torsdag-lördag kl. 14-17, Söndag kl. 12-17.
Kontoret nås igen fr.o.m. vecka 33 
Öppettider: Tisdagar och torsdagar, i regel mellan kl. 10-17.

I nödfall och brådskande ärenden nås kyrkorådets ordförande Kristina Ekelund på mobiltelefon +49-176-62815374. Dessutom kan ni kontakta Svenska kyrkan i Utlandet via funktionsbrevlådan svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se. Det finns hela sommar någon i beredskap.

NACHT DER KIRCHEN

Lördag, 14 september 2019 

PROGRAM Svenska kyrkan i Hamburg:
18:00 Uhr GosBill Gospelchor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Schiffbek und Öjendorf
19:00 Uhr Sjung av hjärtans lust! Liebeslieder zum Zuhören und Mitsingen. Offenes Singen mit dem Kinder- und Erwachsenenchor der Schwedischen Gemeinde. Leitung: Marie Carlsson
20:00 Uhr Die Geschichte der ehemaligen Schwedischen Seemannskirche und der heutigen Gustaf-Adolfs-Gemeinde. Kristina Ekelund – Erzählung, dazu Fantasien und Improvisationen über beliebte schwedische Volkslieder. Belinda Allgulander – Querflöte, Marie Carlsson – Klavier
21:00 Uhr  Frédéric Chopin: Deine Seele so schön wie der Himmel. Mein Herz so schwarz wie die Erde. Konzertpianistin Marie Carlsson spielt die beliebtesten Werke von Frédéric Chopin und liest Auszüge aus seinen poetischen und liebevollen Briefen
22:00 Uhr Liebestraum: Oh lieb, oh lieb so lang du lieben kannst. Romantische Musik von Franz Liszt, Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky; Belinda Allgulander – Querflöte, Marie Carlsson – Klavier
23:00 Uhr Andacht – Öppna mig för din kärlek. Pastor: Per Edler 

NYHETSBREVET

Bild: IKON Svenska kyrkan

klicka på bilden för att läsa det senaste nyhetsbrevet