Foto: Tim Meinhof

Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg

En mötesplats för alla som vill känna sig hemma i utlandet. Kyrkobyggnaden är vackert belägen vid Hamburgs hamn. Första gudstjänsten på det nya året blir den 10 januari 2021. Vårt café är stängt pga lock down.

Gott nytt år alla vänner! Vi vill tacka er alla som bidragit på olika sätt i de märkliga tider vi gått igenom under det gångna året och vi vill önska er ett välsignat nytt år. Vi vill be och tro att det ska bli ett gott år!
En fin hälsning inför det nya året kan vara psalm 826, som är skriven av Tommie Sewón, både text och musik. Psalmen finns i psalmboken Psalmer i 2000-talet som är utgiven av Verbums förlag.
1. Gå med Gud som skyddar dem som älskar.
Gå med Gud som lovar gå bredvid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.
2. Gå med Gud som krigar mot det onda.
Gå med Gud som känner väl din strid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.
3. Gå med Gud som hör när hjärtan ropar.
Gå med Gud som fäster sig därvid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.
Gå i frid, Gå i frid, Gå i frid.