Meny

Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg

En mötesplats för alla som vill känna sig hemma i utlandet. Kyrkobyggnaden är vackert belägen vid Hamburgs hamn. Just nu är kyrkan sommarstängt och öppnar åter lördagen den 22 augusti 2020.

Söndagen, den 2 augusti 2020 kommer här att publiceras en sommarreflexion av  vår präst Per Edler med kollegor från Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg. Välkommen att delta online!

Inför sommaren: Prästen har ordet
Kära medlem, och kära vän till Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen i Hamburg!
Att leva i nuet är något att öva sig på! Sommaren är en tid då det kanske är lättare att göra det. En dag utan krav kan man bara titta ut genom fönstret på morgonen och välja kläder efter väder och njuta av dagen.

Men denna sommar är som ingen annan tidigare i våra liv, med social distansering, ovisshet in i det sista om planerade sommarresor ska kunna genomföras eller ej. För somliga blir distansen säkert något jobbigt. Antingen skrämmer osäkerheten oss, eller så blir det en övning i att livets villkor ständigt kan växla. Thore Littmarks ord kan följa oss: Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.

Så får vi också tänka när vi ser fram emot höstterminen. Vi planerar naturligtvis för en någorlunda normal höst, men med stor flexibilitet och beredskap för förändringar.
Per Edler med kyrkorådet och arbetslaget i Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg

Över berg och dal som en ljuv koral drar sommarn över vårt land. Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand

Sv Ps 752, text och musik Thore Littmarck

I akuta nödfall går det att ringa på kyrkoherdens mobil 0176 628 153 74. Prata in på band och lämna ditt namn och telefonnummer.

Nyheter i Svenska kyrkan i Hamburg

Prenumerera via RSS

Medlemsavgift 2020

Har du tänkt på att betala medlemsbidraget för 2020? Eller ändrat beloppet i din s.k. ”Dauerauftrag”?

Om du har frågor, tveka inte att kontakta administratören margareta.schirmacher@svenskakyrkan.se på kansliet i Svenska kyrkan i Hamburg.