Foto: Frauke Häger

FRIVILLIGHET

Precis varje hjälp uppskattas lika mycket. Hjälp till med det du själv tycker är rolig!

Församlingen har hundratals frivilliga som hjälper till på olika sätt. Precis varje hjälp uppskattas lika mycket.

Hjälp till med det du själv tycker är rolig! Vi är lyckliga över varje person och varje hand som har lust att engagera sig i Svenska kyrkan i Hamburg. Om du vill hjälpa till men är osäker på hur du skulle kunne bidra med något så kommer här några exempel där vi behöver just din hjälp:

Cafévärdinna/cafévärd
Svenska kyrkans café har öppet torsdageftermiddag. Tycker du om att baka och pyssla i köket, prata med folk, sälja bullar och kaffe till cafégästerna? Kontakta oss på hamburg@svenskakyrkan.se

Cafévärdinnor under julbasaren 2015 Foto: Frauke Häger

Kyrkvärd
Vid gudstjänster delar du ut gudstjänstordning, läser texter eller en bön och är helt enkelt ansiktet som hälsar folk välkomna till kyrkan.

Altarblommor
Vill du sponsra en blombukett, gärna på en speciell av dig utvald dag, kontakta expeditionen på hamburg@svenskakyrkan.se. Den nya tavlan med altarblommornas sponsorer hänger nu på ett fint exponerat plats i caféet. Vid inställd gudstjänst läggs ditt donerade belopp i en blomsterfond och används vid senare tillfälle.

Julbasaren
Alltid andra och tredje helgen äger den stora julbasaren i Svenska kyrkan i Hamburg rum. Här behöver vi många händer för uppbyggnad, nerbyggnad och för varorna som beställs och säljs under 2 långhelger (fre-sön). Det kan vara stora tombolan, glöggståndet, caféet, bastelståndet, livsmedelstånd m m. Var med en i gänget. Koordinator: Kristina Ekelund, kristina.ekelund@hamburg.de

Besöksgruppen
Inom ramen för kyrkans diakoniverksamhet handlar det ofta om att besöka någon som kanske inte själv kan ta sig till kyrkan så ofta. Kontakt: Expeditionen, hamburg@svenskakyrkan.se

Baka hemma
Har du för lite tid men vill ändå bidra med något? Då kan du gärna baka bullar, kakor, tårtor, muffins m.m. Hämta gärna alla ingredienser du behöver hos husmor om du inte har råd med att köpa dessa själv. Ta med dem hem och baka något du tycker är kul. Du kan sedan bara lämna in det i caféet.