Kören midsommarafton
Foto: iak

KÖRER

Svenska sånger, psalmer, större verk till fest, till vardags, till högtider, till lucia...

VUXENKÖREN

Svenska kyrkans kör Hamburg för vuxna blomstrar och ger mycket glädje till de som sjunger och de som lyssnar. Vi övar torsdagar (OBS! ny dag), kl 19:30-21:00. Alla röstlägen är välkomna; sopraner, altar, tenorer och basar. Vi sjunger regelbundet i bl a gudstjänster och på våra populära Luciakonserter.

Körledare är Marie Carlsson, marie.ch.carlsson@svenskakyrkan.se

Barnkören sjunger klockrent - tacksägelsedagen 9 okt 2016 Foto: iak

UNGDOMSKÖREN

Svenska Kyrkans Ungdomskör är en projektkör som träffas vid flera tillfällen. Vill du vara med? Då ska du deltaga i minst tre repetitioner och dessutom hinna att öva lite hemma. 

BARNKÖREN

Sjung vackra svenska låtar! - utveckla din sångröst! - möt andra svenska barn! - få tillgång till kyrkans liv! Vi pratar svenska (och tyska) under repetitionerna. Barnkören delas upp i Sparvar (4-6 år), Ärlor (6-8 år), Lärkor (8-13åringar) och Näktergalar 12-16 år. KONTAKT: Marie Carlsson, marie.ch.carlsson@svenskakyrkan.se