Kören midsommarafton
Foto: iak

KÖRER

Svenska sånger, psalmer, större verk till fest, till vardags, till högtider, till lucia...

VUXENKÖREN - ONLINE PÅ FACEBOOK FR.O.M 3 september 2020

Svenska kyrkans kör Hamburg för vuxna blomstrar och ger mycket glädje till de som sjunger och de som lyssnar. Vi övar torsdagar (OBS! ny dag), kl 19:30-21:00. Alla röstlägen är välkomna; sopraner, altar, tenorer och basar. Vi sjunger regelbundet i bl a gudstjänster och på våra populära Luciakonserter.

Gå med på facebookgruppen ”GAK körrep” och var med på körrepen!

Barnkören sjunger klockrent - tacksägelsedagen 9 okt 2016 Foto: iak

Körledare är Marie Carlsson, marie.ch.carlsson@svenskakyrkan.se

UNGDOMSKÖREN

Svenska Kyrkans Ungdomskör är en projektkör som träffas vid flera tillfällen. Vill du vara med? Då ska du deltaga i minst tre repetitioner och dessutom hinna att öva lite hemma. 

BARNKÖREN

Sjung vackra svenska låtar! - utveckla din sångröst! - möt andra svenska barn! - få tillgång till kyrkans liv! Vi pratar svenska (och tyska) under repetitionerna. Barnkören delas upp i Sparvar (4-6 år), Ärlor (6-8 år), Lärkor (8-13åringar) och Näktergalar 12-16 år. KONTAKT: Marie Carlsson, marie.ch.carlsson@svenskakyrkan.se