Foto: iak

Personal & kyrkoråd

Vi finns där för dig!

  KYRKORÅDET

  Foto: Svenska kyrkan/IKON

  Kyrkorådet består sedan 12 september 2020 av följande personer: 

  Ordförande, basarverksamhet: Kristina Ekelundkristina.ekelund@hamburg.de
  Vice Ordförande, kulturutskottet: Åke Marcussonamarcusson@aol.com
  Kyrkoherde: Per Edler, per.edler@svenskakyrkan.se
  Kyrklig verksamhet: Katrin Tautermannkatrin.tautermann@t-online.de
  Ekonomi: Jörgen Christiansen, jorgen@t-online.de
  Caféverksamhet: Åsa Schwotzer, asa@schwotzer.de
  Kommunikationsutskott: Uta Schulz, info@svetys.net
  Kulturverksamhet: Petter Bjällö