Foto: iak

Personal & kyrkoråd

Vi finns där för dig!

KYRKORÅDET

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Kyrkorådet består sedan 12 september 2020 av följande personer: 

Ordförande, basarverksamhet: Kristina Ekelundkristina.ekelund@hamburg.de
Vice Ordförande, kulturutskottet: Åke Marcussonamarcusson@aol.com
Kyrkoherde: Per Edler, per.edler@svenskakyrkan.se
Kyrklig verksamhet: Katrin Tautermannkatrin.tautermann@t-online.de
Ekonomi: Jörgen Christiansen, jorgen@t-online.de
Caféverksamhet: Åsa Schwotzer, asa@schwotzer.de
Kommunikationsutskott: Uta Schulz, info@svetys.net
Kulturverksamhet: Petter Bjällö