Personal & kyrkoråd

Vi är ett arbetslag och ett kyrkoråd. Vi alla finns där för dig!

KYRKORÅDET

Kyrkorådet består sedan den 21 april 2024 av följande personer: 

Ordförande, basarverksamhet: Kristina Ekelundkristina.ekelund@svenskakyrkan.se

Vice Ordförande, kyrklig verksamhet: Katrin Tautermann, katrin.tautermann@t-online.de

Ekonomi: Jörgen Christiansen, jorgen@t-online.de

Caféverksamhet: Åsa Schwotzer, asa@schwotzer.de

Madeleine Timmering, madeleine.timmering@euro-academy.com

Kulturverksamhet: Petter Bjällö, petterbjallo@mac.com

Barn-&ungdomsverksamhet: Sebastian Ballendat

Staffan Kordina

Präst Tuulikki Koivunen Bylund sedan 1 maj2024 tuulikki.bylund@svenskakyrkan.se