Foto: Gustaf Hellsing -Svenska kyrkan IKON

GDPR - EU´s nya dataskyddslag

Vi vill fortsätta vara i kontakt med dig. Vill du det med? Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller fr.o.m. den 25 maj 2018.

Det innebär att vi som Svenska kyrkan i Hamburg vill informera dig om hur vi gör med de data som vi har sparade av våra medlemmar.

E-POST
Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du som medlem har någon gång fyllt i en blankett med följande uppgifter:
För- och efternamn, Adress, epostadress, ev. din nationalitet, telefonnummer (fast anslutning och/eller mobil), vid familj: barnens namn och födelseår, vid Einzugsermächtigung: din IBAN och BIC
Dessa data lagras enbart hos oss och används bara för församlingens ändamål t ex för att informera vad som händer hos oss i kyrkan (t ex nyhetsbrevet och kyrkobladet). Alltså relevant information som rör Svenska kyrkan i Hamburg.
Som du vet skickar vi sedan hösten 2017 ut ett nyhetsbrev via en svensk leverantör som heter Multinet som är noga utvald av Svenska kyrkan i Uppsala. För att kunna använda denna kanal har vi använt din epostadress som är sparat i vårt register. Du som inte vill ha denna nyhetsbrev kan enkelt avregistrera dig längst ner i nyhetsbrevet eller trycka på "svara" och skriva en kort rad.

Om vi inte hör något ifrån dig räknar vi med att du anförtror oss dina ovannämnda personuppgifter och epostadress och vi håller kontakten.

BILDHANTERING
Om vi använder foton i nyhetsbrev eller hemsidan så kan du vara säker på att vi bara använder dem när vi har fått samtycke av den personen som är på fotot samt att vi har fått tillstånd av fotografen resp. anger fotografens namn vid fritt användandet av bilden.
Tack för din uppmärksamhet! Mer info om vad som händer hos oss kommer inom kort!
Svenska kyrkan i Hamburg