Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktuppgifter

Schwedische Gustaf-Adolfs-Kirche in Hamburg e.V.
Ditmar-Koel-Straße 36
DE-20459 Hamburg
Stadsdel: Neustadt/"Portugiesenviertel"
Telefon: +49-40-3203 1404
Fax: +49-40-3194762
hamburg@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hamburg 
www.facebook.com/svenska.hamburg/

Öppettider

Handikappanpassad ingång med ramp vid hörningången samt hiss (nybyggd år 2015).

Bild: ms

Kommunikationer: U-Bahnstation och S-Bahnstation LANDUNGSBRÜCKEN

Behöver du hjälp i en krissituation tveka inte att kontakta oss. Om det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal och besök.

Vikarierande kyrkoherde:
Tuulikki Koivunen Bylund
tuulikki.bylund@svenskakyrkan.se
tel +49-176-62815374

Kyrkorådets ordförande:
Kristina Ekelund
kristina.ekelund@hamburg.de

Steuer-Nr: 17/443/05566
VATNr: DE 814 505 921 

KONTOUPPGIFTER FÖR MEDLEMSBIDRAG OCH SPENDEN:
IBAN
: DE30200505501226125373
BIC: HASPDEHH