Skyddsängel
Foto: Jim Elfström/IKON

Olika vägar till stöd till oss

Hur du kan bidra till församlingens finansiering och få förmåner

HUR KAN DU BIDRA TILL FÖRSAMLINGENS FINANSIERING?
Du kanske tycker det blir tjatigt det här med finansieringen?
Vi har ju hittills klarat alla utmaningar, även renoveringstiden, och vi är stolta och glada över detta. Men så länge församlingen lever måste vi planera för långfristig investeringssäkerhet. Vi listar här upp enkla men betydelsefulla möjligheter, som vänder sig till alla som brinner för församlingens fortsatta existens. Många bäckar små.....:

Vill du bli en Skyddsängel?
Kan du tänka dig att bli en Skyddsängel för 500 Euro (eller mer) under ett år? Förmåner som Luciabiljetter och reserverade konsertplatser garanteras i gengäld. Om ditt namn får synas sätter vi in det i nästa kyrkoblad under rubriken Skyddsänglar.

Donation
Kanske kan du tänka dig att donera en viss summa för ett speciellt ändamål som ligger dig varmt om hjärtat? Stärka musiken? Bevara något? Köpa något nytt? En av våra medlemmar övertog kostnaden för att bevara det gamla kakel, som nu pryder garderobens väggar.

Andra medlemmar har donerat skeppet i kyrkan, den nya flygeln eller predikstolens textilprydnad. Invigningsfonden inbringade 14.385 Euro som i sin helhet användes för renoveringen av vårt fina bibliotek.

Fira födelsedagsfest och ge present till församlingen
Hör du till dem som inte vill ha fler födelsedagspresenter? Vid viktiga födelsedagar blir man ju ofta tillfrågad om vad man önskar sig. Ge en gåva till kyrkan (code: ditt namn), så får du även en Spendenbescheinigung.

Pengagåva i stället för blommor vid dödsfall
Om en anhörig går bort vill man kanske hellre bidra med något bestående istället för att ta emot blommor som ju är förgängliga. Tipsa även här om en gåva (code: namn) till församlingen.

Kyrkoskatten till oss
Du som är svensk medborgare och bor i Hamburg kan med ett enkelt formulär bestämma att din kyrkoskatt skall tillfalla Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen. Med din underskrift kan du i framtiden möjliggöra att betydande summor kommer vår verksamhet till godo. Idag vet vi att 11 % av våra intäkter kommer från kyrkoskatten. Maila till hamburg@svenskakyrkan.se eller ring 040-3203 1404 och begär formuläret. Eller ladda ner blanketten här!

Testamente
Kanske funderar du på att testamentera en summa till församlingens verksamhet? Då måste ett testamente upprättas.

Årsavgiften
Du som är medlem och inte överför kyrkoskatten till oss bör betala din årsavgift till senast den 1 mars! Du är medlem i församlingen med 65 Euro/år för enskild, 100 Euro/år för familj, 10 Euro/år för Ung i Hamburg. Ej medlem än? Ladda ner ansökan om medlemskap här.

Gåvor
Alla pengagåvor till vår församling - stora som små - även årsavgiften utgör en väsentlig del i vår församlings finansiering. Du kan överföra till vårt konto eller medverka på många andra sätt. Alla gåvor är avdragsgilla och du får en Spendenbescheinigung vid belopp över 200 Euro, vid lägre belopp räcker bankutdraget. IBAN: DE30 2005 0550 1226 1253 73.

Kontakt i alla frågor och nämnda punkter:
040-32031404 eller maila till prästen hamburg@svenskakyrkan.se

Kyrkorådet