Foto: IKON/Svenska kyrkan

VIGSEL

Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen i Hamburg är en populär och vacker kyrka för att ingå giftermål! Välkommen att boka kyrkan för din vigsel!

Gudstjänsterna med anledning av viktiga livsskiften är många församlingsbors möte med kyrkan. Vigseln/välsignelsen över ingånget partnerskap, med löftet att dela framtidens glädjeämnen och bördor med någon man älskar och på det sättet försöka göra verklighet av himmelen redan nu.
 
I Hamburg har prästen vigselrätt enligt Svensk hindersprövning: Någon av parterna är medborgare i Sverige, ingen av parterna får vara medborgare i Tyskland. Hindersprövning görs av Svenska ambassaden om man är bosatt utomlands.
Under året kommer många brudpar till Hamburg för att gifta sig och samtidigt få en bröllopsresa till en av Europas vackraste städer. Bröllopet är en fest, ett minne för livet. Att säga ja till varandra är att bekräfta sin kärlek och vilja att leva tillsammans. I kyrkans vigsel ber vi att Guds välsignelse ska lysa över brudparet. Att gifta sig på Svenska kyrkan i Hamburg har många brudpar gjort sedan över 100 år. Det lilla bröllopet eller det stora med många gäster. Tillsammans med präst och musiker planerar vi vigseln. Vi träffas i god tid före eller i samband med bröllopet.
 
Både bruden och brudgum behöver visa upp en hindersprövning för att vigslen ska kunna genomföras.
 
Kostnad för vigseln hos oss i Svenska kyrkan i Hamburg är 400 € och då ingår präst, organist och hyra av kyrksalen. Om ni önskar en solist kan vi hjälpa till att förmedla kontakten.
 
Exempel för vigselordning
*Inledningsmusik
Solosång, körsång, musik
Inledning
Psalm
Bibelläsning
Bön
Sång eller musik
Bibelläsning
Psalm
Vigseltal
*Frågorna
*Bön för ring/en/arna
*Äktenskapsförklaringen
*Tillkännagivandet
Ev. musik, sång eller psalm
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
*Postludium

 

För frågor om vigsel, kontakta oss i kansliet på hamburg@svenskakyrkan.se
Mosshjärta
Foto: Margareta Schirmacher