Webbgudstjänst/Arkiv

Här har vi samlat samtliga online-andakter, hälsningar och tal under stängningstiden 2020. Hitta den andakt som du har missat och delta i efterhand! För närvarande firar vi återigen gudstjänst i kyrksalen. Se rubrik Gudstjänst!

Måndag, 29 mars 2021 Vi firar passionsandakt med våra systerkyrkor världen över. Andakten inleds med klockringning i Köpenhamn för att sedan ta oss till Bangkok och Gran Canaria där vi får höra Markusevangeliet läsas. Musiken kommer från Paris och vi ber och blir välsignade med kyrkorna i Fuengirola, Ayia Napa och Nederländerna. Klicka på länken här nedan:

Passionsandakt måndag

Tisdag, 30 mars 2021 I New York rings vi samman till tisdagens andakt. Vi hör texterna läsas i Frankfurt och Melbourne och i Oslo får vi lyssna till en vacker passionspsalm. Vi ber tillsammans med Rom och vår biskop i Visby leder oss i Vår Fader innan vi till sist önskas Guds välsignelse i Berlin.

Klicka på länken här: Passionsandakt tisdag

Onsdag, 31 mars 2021 Hamburgs kyrkklockor ringer oss samman till onsdagens andakt och på Mallorca och i Bryssel får vi höra fortsättningen av Markusevangeliet. Vår egen Ulrika Eleonora kyrkokör sjunger för oss i London och via böner i Buenos Aires och Los Angeles hamnar vi i Aten där vi blir välsignade.

Klicka på länken här: Passionsandakt onsdag

DU SOM STANNAR HEMMA BEHÖVER INTE VARA ENSAM!

Kyrkan behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Bön har kraft och i våra böner nämner vi också coronaviruset och dess olika offer. Det finns möjligheten att skicka förbönsämnen som vi kan lyfta fram i gudstjänsten. Möjligheten finns också att få predikan skickad via mail, så kan man bli delaktig på det sättet. Anmäl ditt intresse till per.edler@svenskakyrkan.se

PRATA?
För den som vill finns vi naturligtvis tillgängliga för telefonsamtal. 

Per Edler, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hamburg
mobil +49-17662815374
kyrkans fasta telefon +49-40-32031404

Kristina Ekelund, kyrkorådets ordförande
mobil +49-172-9700710
telefon +49-40-804465

Ingrid v. Dewitz, diakonigruppen
telefon +49-040-395951

Att fira gudstjänst i Gustaf-Adolfskyrkan i corona-tider

Att fira gudstjänst i Gustaf-Adolfskyrkan i corona-tider

Som församling ansluter oss till de riktlinjer som Nordkirche angett för gudstjänstfirande. Sammanfattningsvis innebär det:

 FÖRE GUDSTJÄNSTEN:

• Vid minsta tecken på sjukdom (hosta, snuva, feber, kroppssmärtor mm) vill vi att du ska avstå från att komma till kyrkan.

• Vi kan aldrig garantera en infektionsfri miljö. Vi kommer inte att avvisa någon som kommer till kyrkan, såvida man inte uppvisar sjukdomssymptom eller visar nonchalans för de uppställda reglerna. Vi rekommenderar att den som tillhör de riskgrupper som definierats skall avstå från att komma till kyrkan för sin egen hälsas skull.

• Distans - Det måste finnas ett avstånd på två meter i alla riktningar mellan personer som deltar. Personer i samma hushåll kan sitta närmare varandra.

• Alla som deltar i gudstjänsten skall bära mun-nässkydd, ett enkelt av tvättbar textil räcker.

• Hygien – Vi bidrar till att alla deltagare skall kunna hålla god handhygien genom att vi håller toaletter tillgängliga för handtvätt med tvål och vatten (rekommenderas), och vi tillhandahåller även handsprit utanför kyrkorummet.

• Vi avstår helt från att handhälsa eller kramas.

• Vi måste be alla gudstjänstfirare att skriva sina kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer) i en liggare utanför kyrkorummet. Denna information används bara för att spåra eventuella framtida infektionskedjor. Listorna kommer att förstöras efter fyra veckor.

• Antalet deltagare begränsas av vårt fysiska utrymme i kyrkorummet till max 21 personer (något fler om gemensamma hushåll delar bänkplats) plus tjänstgörande präst, musiker, solist och kyrkvärd. Gudstjänstdeltagare måste vara medvetna om att gudstjänsten kan komma att spelas in eller streamas direkt via t ex Facebook.

UNDER GUDSTJÄNSTEN:

• Gudstjänsterna kommer att hållas kortare än normalt. Vanlig psalmsång kommer inte att förekomma i gudstjänsten. Personer som läser eller sjunger solo skall hålla ett avstånd på fyra meter till närmaste annan person.

• Inga psalmböcker kommer att delas ut.

• Då högmässa med nattvard firas får man full del av sakramentet även om man bara tar emot brödet. För den som vill ta del av vinet kommer särkalkar att finnas att tillgå. Präst kommer att iaktta särskild handhygien vid mässfirande.

EFTER GUDSTJÄNSTEN:

• Ingen kollekt kommer att tas upp under gudstjänsten. Vid utgången kommer kollektskål att finnas tillgänglig vid utgången för att församlingen ska kunna lämna sitt bidrag.

• Kyrkkaffe kommer att serveras utifrån de aktuella begränsningar som regelverket bjuder för caféverksamhet.

• Det är inte tillåtet att samlas före eller efter gudstjänsten i grupper utanför kyrkan.

PE/2020-05-13