Kors
Foto: Svenska Kyrkan/IKON

Kyrkliga handlingar

Gudstjänst/Dop/Konfirmation/Vigsel/Begravning

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst eller mässa söndagar kl. 11

DOP

Vill du döpa ditt barn i vår församling i Hamburg? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal. Kontakta oss!

KONFIRMATION

Hej alla ungdomar som är 14-16 år!

VIGSEL

Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen i Hamburg är en populär och vacker kyrka för att ingå giftermål! Välkommen att boka kyrkan och präst för din vigsel!

BEGRAVNING

I Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen kan vi anordna begravningar och minnesgudstjänster.