Foto: IKON/Svenska kyrkan

DOP

Vill du döpa ditt barn i vår församling i Hamburg? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal. Kontakta oss!

Dopet

Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så mycket mer än den där enstaka händelsen. När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. I dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet. Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att bära vissheten om dopet djupt i sitt hjärta, att leva i Guds närhet och att vandra befriad.
 
Dopets "vattenstämpel" försvinner inte bara för att åren går. Att vara döpt är att höra hemma hos någon - hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. 

Dopet tillhör det som brukar kallas en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som instiftats av Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel (vattnet) ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud).

Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en viktig milstolpe i livet. Sådana riter behöver vi när ett barn har fötts, när man håller på att bli vuxen, när man älskar någon och vill gifta sig och när någon har dött. Alla är riter med livsomfattande innehåll.

Du måste inte vara medlem för att döpa ditt barn, men båda vårdnadshavare måste ge sitt medgivande om det är ett barn som döps. 

Kontakta prästen på +49 176 62815374 för mer information om dop i församlingen.

Information om allt kring dopet

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.